75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Politechniczne studia połączone z pracą

Politechnika Łódzka oferuje studentom coraz więcej możliwości zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Studia o profilu praktycznym oraz studia dualne to okazja do połączenia nauki z pracą, stażem lub praktykami w zawodzie.

W tym roku nasza uczelnia otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dwa kierunki prowadzone w systemie studiów dualnych. Planujemy uruchomienie studiów II stopnia na kierunku wzornictwo praktyczne oraz niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Dodatkowo uruchomiliśmy studia dualne na kierunku mechatronika na wydz. EEIA PŁ.

 

STUDIA DUALNE

Wzornictwo praktyczne prowadzone będzie na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. W czasie dwuletniego kształcenia staże w firmach potrwają w sumie 9 miesięcy, co pozwoli studentom zdobyć wiele praktycznych umiejętności. W ramach studiów przewidziano też wizyty studyjne na targach mody w Polsce, Francji oraz Chinach. Studenci będą brali udział w certyfikowanych kursach dotyczących, m.in., grafiki komputerowej, budowania stron internetowych, zarządzania marką czy z języka angielskiego. Rekrutacja na studia prowadzona będzie w lutym 2019 r., podczas której planujemy przyjąć 15 osób.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji prowadzi dualne studia z zarządzania i inżynierii produkcji. W każdym roku akademickim studenci będą odbywać 864 godziny płatnego stażu w przedsiębiorstwach. Zajęcia w Politechnice Łódzkiej odbywać się będą w weekendy, a przedmioty praktyczne będą prowadzone przez specjalistów z firm. Dodatkowo zaplanowano zagraniczne wizyty studyjne, m.in. w Chinach, Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Finlandii, Niemczech, Słowacji, Czechach oraz wiele możliwości zdobywania certyfikatów, m.in. zarządzania projektami, jakością, ergonomią, bhp oraz certyfikatów językowych. Ta innowacyjna forma kształcenia to szansa na wykształcenie specjalistów potrafiących zarządzać procesami produkcyjnymi, w tym analizować rynek i konkurencję, a dodatkowym atutem jest ich przygotowanie inżynierskie i znajomość nowych technologii.

Mechatronika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki to studia uruchomione wspólnie z firmą BSH. Studia w formule dualnej pod patronatem BSH będą trwać pięć semestrów, podczas których studenci oprócz zajęć na uczelni, będą spędzać w BSH minimum jeden dzień w tygodniu. Po drugim i trzecim roku studiów odbędą też czterotygodniowe praktyki w tej firmie. Dodatkowo, będą mieć możliwość pisania pracy dyplomowej w powiązaniu z potrzebami BSH. Firma oferuje także stypendia oraz udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. W pierwszej edycji tego typu kształcenia uczestniczy trzynastu studentów, którzy ukończyli I rok studiów.

 

STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

Profil praktyczny studiów obejmuje takie moduły zajęć, które służą zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Taki kierunek studiów realizowany jest przy założeniu, że ponad połowa programu obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące poszczególne umiejętności i kompetencje, w tym te, uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. W praktyce oznacza to wydłużenie programu kształcenia o semestr, który  przeznaczony jest na praktyki i staże w przedsiębiorstwach powiązanych z branżą danego kierunku. Na takich studiach zajęcia prowadzone są także przez doświadczonych przedstawicieli poszczególnych sektorów. 

Na Politechnice Łódzkiej studia o profilu praktycznym trwają zazwyczaj 4 lata na I stopniu i 2 lata na studiach magisterskich (II stopnia). Praktyczny profil kształcenia prowadzimy zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na wybranych kierunkach.

Kierunki studiów I stopnia o profilu praktycznym:

Kierunki studiów II stopnia o profilu praktycznym:

 

 

Poznaj nasz kampus