STRONA GŁÓWNA

Wymagania językowe

język polski

Możesz aplikować na kierunek prowadzony w języku polskim, jeżeli:

1) posiadasz znajomość języka polskiego na poziomie wymaganym przy ubieganiu się o Kartę Polaka, lub

2) ukończyłaś/ukończyłeś roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

3) posiadasz certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (informacje o cerfyfikacie i egzaminach na stronie: certyfikatpolski.pl), lub

4) ukończyłaś/ukończyłeś kurs języka polskiego w szkole językowej i posiadasz certyfikat znajomości języka na poziomie B1, lub

5) już studiesz lub studiowałaś/studiowałeś w języku polskim i masz ze swojej szkoły/uczelni potwierdzenie, że językiem wykładowym całego programu nauczania/studiów,  jest/był język polski, lub

6) zdasz egazamin językowy Politechniki Łódzkiej (test online i rozmowa online) ze znajomości języka polskiego. Podejście do egzaminu kosztuje 200 zł, a jeśli zdasz, wydany przez nas certyfikat możesz wykorzystać aplikując na studia w PŁ i potwiedzić w ten sposób odpowiedni poziom znajomości języka.

język angielski

Możesz aplikować na studia w PŁ, na kierunki prowadzone w języku angielskim jeżeli posiadasz dokument potwierdzający znajomość tego języka:

1) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage — co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), Cambridge English - ECCE, level B2 lub

2) International English Language Testing System IELTS – powyżej 6 pkt – zaświadczenia wydane przez University of Cambridge ESOL Examinations, lub

3) British Council, IDP IELTS Australia, lub

4) Educational Testing Service (ETS) — w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupeΠnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupeΠnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 700 pkt, lub

5) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments — w szczególności certyfikaty: London Tests of English, od Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International).

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

Możesz też zdać egazamin językowy Politechniki Łódzkiej (test online i rozmowa online) ze znajomości języka angielskiego. Podejście do egzaminu kosztuje 200 zł, a jeśli zdasz, wydany przez nas certyfikat możesz wykorzystać aplikując na studia w PŁ i potwiedzić w ten sposób odpowiedni poziom znajomości języka.

język francuski

Możesz aplikować na studia w PŁ, na kierunki prowadzone w języku francuskim jeżeli posiadasz dokument potwierdzający znajomość tego języka:

1) Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (SAFL) – wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF), lub

2) Certyficat d’acès au DALF organizowany przez Instytut Francuski, lub

3) Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supèrieur d’Etudes Françaises Modernes (DS.), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF) – wydane przez Alliance Française.

 

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 

Możesz też zdać egazamin językowy Politechniki Łódzkiej (test online i rozmowa online) ze znajomości języka francuskiego. Podejście do egzaminu kosztuje 200 zł, a jeśli zdasz, wydany przez nas certyfikat możesz wykorzystać aplikując na studia w PŁ i potwiedzić w ten sposób odpowiedni poziom znajomości języka.

Aplikuj bez certyfikatu językowego! - egzamin PŁ

 

Jeśli nie posiadasz międzynarodowego certyfikatu językowego ani nie spełniasz powyższych wymogów, nie martw się!


Możesz podejść do egzaminu językowego PŁ!

Centrum Językowe PŁ oferuje możliwość przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego, polskiego lub francuskiego, które składają się z testu online oraz rozmowy kwalifikacyjnej online.
Podejście do egzaminu kosztuje 200 zł, a w przypadku, gdy zdasz, możesz użyć wydanego przez nas certyfikatu jako dokumentu potwierdzającego dostateczny poziom znajomości języka angielskiego/polskiego/francuskiego i aplikować na studia w PŁ.


Jak zgłosić się na egzamin?

Wyślij nam w wyznaczonym terminie e-mail na adres foreignstudents@info.p.lodz.pl z informacją, że chcesz przystąpić do egzaminu. Dołącz potwierdzenie wpłaty oraz wpisz ogólne informacje, takie jak imię, nazwisko, rodzaj egzaminu (angielski, polski czy francuski?) oraz identyfikator Skype.
Musisz również przesłać skan paszportu lub dowodu tożsamości. Zostanie wykorzystany do weryfikacji Twojej tożsamości podczas rozmowy kwalifikacyjnej online (kamera musi być włączona).


Termin składania wniosków:

https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/harmonogram-2

Ważne: rejestracja na egzamin językowy PŁ odbywa się wyłącznie w czasie otwartej rekrutacji.

 

Dane bankowe do przelewu

Cena: 200 zł

Nazwa konta (beneficjent):

Politechnika Łódzka
Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Nazwa banku:

Bank PEKAO SA, II Oddział Łódź
Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska
PL84 1240 3028 1111 0010 5073 7063

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz następujący tekst: „angielski / polski / francuski egzamin 1003”

 

Poznaj nasz kampus