STRONA GŁÓWNA

Stypendia

Stypendia przyznawane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

Dostępnych jest wiele stypendiów na warunkach określonych w umowach dwustronnych. Są one finansowane przez rząd polski lub rząd partnera zagranicznego, często w celu zwiększenia wymiany studentów z określonego kierunku geograficznego lub kierunku studiów. Kwota stypendium zależy od rodzaju studiów. Oto oferowane stypendia:

  • Program stypendialny dla Polonii - przeznaczony jest dla cudzoziemców polskiego pochodzenia: obywateli Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Węgier, państw byłej Jugosławii, Ukrainy, Rosji, oraz państw Azji Środkowej i Kaukazu, Ameryki Łacińskiej oraz Afryki. Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów I i II stopnia w polskich uczelniach publicznych.

  • Program Stypendialny im. Stefana Banacha - celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego. W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowadzone na uczelniach publicznych. Oferta stypendialna adresowana jest do obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

  • Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza - celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Program oferuje stypendia na bezpłatne studia II stopnia (poprzedzone rocznym kursem przygotowującym do podjęcia studiów w Polsce) i III stopnia, prowadzone w uczelniach publicznych. Oferta stypendialna adresowana jest w szczególności do obywateli następujących krajów: Angoli, Etiopii, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Meksyku, Mjanmy, Mongolii, Mozambiku, Nigerii, Palestyny, RPA, Senegalu, Tanzanii i Wietnamu.

    Kontakt: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa, tel.: +48 22 390 35 00, nawa.gov.pl, e-mail: biuro@nawa.gov.pl

 

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza  nabór na: STYPENDIA WSCHODNIE – MAGISTERSKIE II STOPNIA. Stypendia będą przeznaczone na odbycie 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW” w okresie od 1.X.2018 r. do 30.VI.2020 r. dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów,  Kaukazu i Azji Środkowej

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 marca 2018r.

Więcej informacji TUTAJ.

 

Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy​.

Więcej informacji TUTAJ.

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Program wspiera rozwój współpracy regionalnej krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej (V4) - Czech, Węgier, Słowacji i Polski oraz wybranych krajów partnerskich. Fundusz oferuje program stypendialny na okres studiów dla studentów II stopnia (do 4 semestrów) oraz studiów/staży badawczych dla doktorantów i postdoc (do 2 semestrów):

- studia/staże na uczelniach w krajach V4 dla kandydatów z krajów partnerskich: Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czrnogóra i Serbia) lub Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina),

- studia/staże dla kandydatów z krajów V4 na uczelniach w innych (niż macierzyste) państwach V4 lub w wyżej wymienionych państwach partnerskich.

Stypendium wynosi 2300 euro/semestr dla stypendysty oraz 1500 euro dla uczelni goszczącej. Istnieje również możliwość pokwycia kosztów podróży.

Termin składania wniosków mija 15 marca 2018r.

Więcej informacji TUTAJ.

 Stypendium Politechniki Łódzkiej z Własnego Funduszu Stypendialnego

Cudzoziemcy studiujący w Politechnice Łódzkiej i pochodzący spoza Unii Europejskiej mogą otrzymać, na podstawie swojej średniej ocen z poprzedniego semestru, stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania w Domu Studenckim PŁ. Konkurs ogłaszany jest zawsze na początku każdego kolejnego semestru na dany semestr.

Więcej informacji: Dział Nauki PŁ, tel. 42 631 20 52

 

 

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus