75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Konkurs na bezpłatne miejsca

Weź udział w naszym konkursie na najlepszych kandydatów i UCZ SIĘ ZA DARMO*!

 

W roku akademickim 2019/2020 PŁ oferuje 20 bezpłatnych miejsc na studiach I i II stopnia (po dwa na każdym z wydziałów).

Konkurs jest skierowany do najlepszych kandydatów, którzy mogą udowodnić swoje wyjątkowe osiągnięcia w nauce.

 

Jesteś geniuszem?

Wygrałaś regionalną / krajową / międzynarodową olimpiadę naukową?

Otrzymałeś certyfikaty potwierdzające twoją dodatkową wiedzę?

Byłaś mówcą na konferencji?

 

Weź udział w konkursie!

 

Podczas ubiegania się o przyjęciena studia na PŁ, wraz z dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji, prześlij dodatkowe dokumenty (np. dyplomy, certyfikaty itp.), które poświadczają twoje wyjątkowe osiągnięcia.

 

* Student jest zwolniony z opłat za czesne przez cały czas trwania studiów na wybranym kierunku na PŁ.

Poznaj nasz kampus