STRONA GŁÓWNA

Konkurs na bezpłatne miejsca

Weź udział w naszym konkursie na najlepszych kandydatów i UCZ SIĘ ZA DARMO*!

 

W roku akademickim 2021/2022 PŁ oferuje 20 bezpłatnych miejsc na studiach I i II stopnia (po dwa na każdym z Wydziałów).

Konkurs jest skierowany do najlepszych kandydatów, którzy mogą udowodnić swoje wyjątkowe osiągnięcia w nauce.

W konkursie mogą wciąć udział kandydaci aplikujący na kierunki prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Jesteś geniuszem?

Wygrałaś regionalną / krajową / międzynarodową olimpiadę naukową?

Otrzymałeś certyfikaty potwierdzające twoją dodatkową wiedzę?

Byłaś mówcą na konferencji?

 

Weź udział w konkursie!

 

Podczas ubiegania się o przyjęciena studia na PŁ, wraz z dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji, prześlij dodatkowe dokumenty (np. dyplomy, certyfikaty itp.), które poświadczają twoje wyjątkowe osiągnięcia.
Aby wziąć udział w konkursie w podaniu o przyjęcie na studia uzasadnij dlaczego to właśnie Ty powinieneś dostać szansę na studia bezpłatne.

 

* Student jest zwolniony z opłat za czesne przez cały czas trwania studiów na wybranym kierunku na PŁ.

Poznaj nasz kampus