STRONA GŁÓWNA

Prawie 1 800 miejsc w rekrutacji na studia II stopnia w PŁ

potęguj możliwości - PŁ-2016

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się na PŁ w semestrze letnim 2017/18 ruszyła 1 lutego.

 

Kandydaci na studia mają do wyboru 35 kierunków prowadzonych w 10 jednostkach Politechniki Łódzkiej. 

Oto harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18:

  • od 1 lutego 2018 r. (czwartek) do 19 lutego 2018 r. (poniedziałek), godz. 15.00 - rejestracja internetowa i składanie dokumentów na studia II stopnia;
  • 21 lutego 2018 r. (środa) - rozmowa kwalifikacyjna;
  • 23 lutego 2018 r. (piątek), godz. 16.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia.

 

Jeśli jeszcze nie wiesz, jakie kierunek chcesz studiować, skorzystaj z dedykowanej kandydatom wyszukiwarki.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się tutaj.

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia:

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowane i podpisane podanie wraz z resztą wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Sekcji Rekrutacji. Wpłynięcie dokumentów jest podstawą do uaktywnienia Procesu kwalifikacji. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej,

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu (dołączenie suplementu obowiązuje kandydatów, którzy ukończyli studia po 1 stycznia 2005 r.).

Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów.

W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

  • 1 zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ (wymagany w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

Poznaj nasz kampus