Studia II stopnia

Zapoznaj się z ofertą studiów drugiego stopnia, jakie oferuje Politechnika Łódzka.
Poniżej znajdują się zasady rekrutacji na poszczególne kierunki oraz inne szczegóły dotyczące studiowania na PŁ.

Find out about the  second-cycle studies offered by Lodz University of Technology.
Below you will also find information about recruitment rules and other details related to studying.

Oferta/Offer

Zasady rekrutacji/Admissions rules

Przydatne informacje/Useful information

Poznaj nasz kampus