75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Tomasz Adrianowski

Tomasz AdrianowskiStudia na Wydziale FTIMS dały mi możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy informatycznej, a także umiejętności językowych oraz interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy. Podczas studiów wziąłem udział w programie stypendialnym GE Foundation Scholar-Leaders Program, który umożliwił mi rozwój kompetencji osobistych, społecznych i menadżerskich. Ponadto w ramach programu Erasmus miałem okazję zrealizować część studiów w uczelni VIA University College w Danii oraz odbyć praktyki w jednej z duńskich firm. Umiejętności i doświadczenie nabyte podczas studiów zaowocowały możliwością zatrudnienia w firmach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Dla mnie Wydział FTIMS był strzałem w dziesiątkę!

Powrót

Poznaj nasz kampus