STRONA GŁÓWNA

Samorząd i organizacje studenckie

Zorganizowani inżynierowie oraz koła naukowe nie tylko zębate

Studia to nie tylko nauka. Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną ludziom aktywnym i stwarza wiele możliwości działania.

Najprężniej działającą organizacją studencką jest  Samorząd Studencki, który reprezentuje interesy wszystkich studentów uczelni. Pomaga w uzyskaniu pomocy materialnej z uczelni i miejsca w akademiku. Opiniuje akty prawne dotyczące studentów.  Jest głównym organizatorem Juwenaliów i realizatorem wielu innych projektów studenckich - naukowych, kulturalnych i promocyjnych.
Więcej informacji można znaleźć  na stronie: www.samorzad.p.lodz.pl

Pasjonaci nauk ścisłych, technicznych czy przyrodniczych mogą rozwijać swoje pomysły w Studenckich Kołach Naukowych.  Jest ich ok. 75 na całej uczelni. W ramach koła, studenci nie tylko organizują konferencje, warsztaty i prowadzą projekty badawcze, ale przede wszystkim dobrze się bawią wśród osób o podobnych zainteresowaniach! Na stronach poszczególnych wydziałów można znaleźć listę aktywnie działających tam Studenckich Kół Naukowych.

Dla studentów otwartych na świat, ciekawych innych kultur, chcących nawiązać kontakty międzynarodowe i zdobyć cenne doświadczenia, idealnym miejscem do działania są organizacje i stowarzyszenia o międzynarodowym charakterze. Stwarzają one możliwość wyjazdów na staże, praktyki i kursy w najróżniejsze zakątki świata. Na Politechnice Łódzkiej znajdziecie:

  • Board of European Students of Technology BEST,
  • Erasmus Student Network - European Youth Exchange ESN EYE,
  • Europejskie Forum Studentów AEGEE,
  • IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – stowarzyszenie organizujące letnie praktyki zagraniczne dla studentów uczelni technicznych
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych  i Handlowych AIESEC.

Pozostałe organizacje studenckie działające na uczelni to:

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus