STRONA GŁÓWNA

Praktykuj, doświadczaj i studiuj za granicą

Jesteśmy w czołówce w wymianie studentów w ramach programu LLP‐Erasmus. Jest to efekt podpisania prawie 500 umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi.

Erasmus - to jedna z akcji edukacyjnego programu wspólnotowego LLP - "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), adresowana do szkolnictwa wyższego. Głównym celem programu Erasmus jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych - przede wszystkim poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Erasmus przyznaje granty na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli, ale dąży także do rozszerzania europejskiego wymiaru studiów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie.

Zgodnie z Kontraktem Uczelnianym podpisanym z Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie na wyjazdy mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich) /magisterskich/doktoranckich (dziennych, wieczorowych i zaocznych),
 • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów,
 • odnośnie wyjazdu na studia - nie brali w nim jeszcze udziału w ramach Erasmusa,
 • odnośnie wyjazdu na praktykę - nie brali w nim jeszcze udziału w ramach Erasmusa (zgodnie z zasadami Programu, wyjechać można w sumie dwa razy, ale tylko raz na studia i tylko raz na praktykę).

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej lub w jakim będą odbywali praktykę.

Szczegółowe zasady rekrutacji studentów na wyjazdy Erasmusa oraz kryteria selekcji ustalane są przez poszczególne wydziały. Więcej informacji  o programie znajduje się na stronie www.erasmus.p.lodz.pl

 

BIURO KARIER

Na Politechnice Łódzkiej prężnie działa Biuro Karier. Tutaj dowiesz się o przedsiębiorstwach organizujących praktyki i staże dla studentów oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy i instytucjach pośrednictwa pracy. Uzyskasz wszystkie informacje o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Polsce i za granicą. Warto zatem już od pierwszych lat studiów brać udział w licznych działaniach, jakie proponuje młoda kadra pracująca w Biurze Karier. Śledź stronę internetową biura, czytaj ogłoszenia na wydziałach – być może tam właśnie znajdziesz to, co zadecyduje o Twoim sukcesie zawodowym. Biuro Karier dysponuje ponadto bogatą biblioteką, w której znajdziesz książki, informatory i poradniki dotyczące szukania pracy oraz pisania dokumentów aplikacyjnych. Z takim zapleczem możesz być spokojny o swój start zawodowy.

Politechnika w czynny sposób angażuje się w dalsze losy swoich absolwentów. Nie tylko stwarza szanse na dalsze zdobywanie wiedzy, odbycie staży, ale poprzez Biuro Karier wspiera rozwój kariery zawodowej absolwentów.

Główne obszary działalności Biura Karier PŁ to:

 • organizacja Akademickich Targów Pracy

 • prezentacja ofert pracy stałej i tymczasowej

 • spotkania z pracodawcami

 • doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego

 • praktyki zawodowe u największych pracodawców regionu (Bosch, Dalkia, Dell, Indesit…)

 • szkolenia indywidualne i zbiorowe z zakresu m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, autoprezentacji czy skutecznych metod poszukiwania pracy

    

Poznaj nasz kampus