Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia

Zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy i łączenie studiów z pracą to jeden z głównych powodów podejmowania studiów magisterskich. Wszystkich, którzy mają już tytuł inżyniera lub zakończą semestr zimowy obroną pracy dyplomowej, zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów II stopnia. Rekrutacja  ruszyła 29 stycznia i potrwa do 26 lutego 2024 r.

 

Bogaty wybór kierunków

Politechnika Łódzka przygotowała ofertę 31 kierunków studiów, co daje 1537 miejsc na studiach stacjonarnych i 90 miejsc na studiach niestacjonarnych. W ofercie dla inżynierów znajduje się 28 kierunków studiów w języku polskim i 6 w języku angielskim. Wśród nich znalazły się propozycje dla wszechstronnych pasjonatów nauk ścisłych, a także dla tych, którzy pragną wyspecjalizować się w wąskiej dziedzinie. Swoją ofertę przygotowało 8 Wydziałów naszej uczelni. 

Sprawdź listę kierunków, na które rekrutujemy i wybierz kierunek dla siebie!

 

Jak rekrutować?

Aby zapisać się na studia, należy zalogować się w Portalu Kandydata i wypełnić dostępny tam formularz. Kandydat może wybrać maksymalnie 4 kierunki studiów, które są traktowane równorzędnie i za które będzie trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł)

- Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia, będą mogli złożyć dokumenty na wybrany przez siebie kierunek spośród tych, na których mają status „zakwalifikowany” w terminach określonych dla danej iteracji. Następnie, w kolejnych iteracjach, wolne miejsca zostaną wypełnione kandydatami z list rezerwowych. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 8 marca o godz. 15:00 – mówi dr inż. Joanna Ochelska-Mierzejewska, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji PŁ.

W rekrutacji mogą wziąć udział także studenci, oczekujący na wydanie dyplomu zawodowego.

- Jeśli zdarzy się, że kandydat ze względu na późny termin obrony pracy dyplomowej, nie uzyska na czas dyplomu ukończenia studiów, wystarczy, jeśli w Portalu Kandydata złoży zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów przystąpieniu do obrony – wyjaśnia pani pełnomocnik.

Wśród dokumentów, które należy złożyć w Dziale Rekrutacji, znajdują się: wydrukowany i podpisany przez kandydata formularz z Portalu rekrutacyjnego Kandydata oraz dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z kserokopią suplementu dyplomu ewentualnie zaświadczenie o ukończeniu studiów, które ważne jest miesiąc od obrony.

Zapraszamy do rekrutacji!

Poznaj nasz kampus