STRONA GŁÓWNA

Wysokie standardy nauczania języków obcych na PŁ

Centrum Językowe PŁ otrzymało prestiżową akredytację europejskiego stowarzyszenia EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) działającego  na rzecz jakości usług językowych. Akredytacja została przyznana z wyróżnieniem w 6 z 12 kategorii.

Dotychczas akredytacja EAQUALS została przyznana tylko dwóm polskim uczelniom, a Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną w kraju, której Centrum Językowe zostało w ten sposób wyróżnione. Dzięki temu nasza jednostka znalazła się w  gronie instytucji spełniających wysokie standardy nauczania języków obcych.

Głównym celem Stowarzyszenia EAQUALS jest rozpowszechnianie wysokich standardów kształcenia językowego. Instytucja ta współpracuje z Komisją Europejską jako konsultant w sprawach związanych z edukacją, a także z licznymi innymi podmiotami wytyczającymi standardy nauczania języków obcych.

Aby uzyskać akredytację EAQUALS Centrum Językowe PŁ musiało spełnić 50 standardów wymienionych w dokumentach stowarzyszenia. Inspektorzy EAQUALS  zapoznali się z dokumentacją przebiegu studiów oraz ich praktycznymi aspektami. Następnie oceniono zgodność treści kart przedmiotów - poszerzonych o dodatkowe sylabusy - z polityką językową jednostki, obserwowano 37 fragmentów lekcji różnych języków prowadzonych na różnych poziomach, zapoznano się z dydaktycznymi i administracyjnymi zasobami politechnicznej platformy WIKAMP. Stopień ich realizacji został przedstawiony dyrekcji CJ w szczegółowym 35-stronnicowym raporcie.

Finalnie, Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację stowarzyszenia EAQUALS z wyróżnieniem w kategorii: zarządzanie i administracja, certyfikacja, zasoby/materiały, środowisko pracy/otoczenie, obsługa klienta, komunikacja wewnętrzna.
 

Poznaj nasz kampus