STRONA GŁÓWNA

Ruszyła rekrutacja na studia w PŁ

3 lutego 2017 roku rozpoczęła się w Politechnice Łódzkiej rekrutacja na studia II stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje studia startujące w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017.

Rekrutujemy obecnie na 26 kierunków II stopnia, wśród których sześć można studiować na kilku wydziałach. Nabór prowadzony jest także na trzy kierunki w języku angielskim (w IFE): biotechnologię, elektronikę i telekomunikację oraz informatykę.  Większość studiów z naszej oferty to studia stacjonarne, tylko trzy kierunki można będzie studiować w trybie zaocznym: mechanikę i budowę maszyn (na Wydz. Mechanicznym), informatykę (na Wydz. FTIMS) oraz inżynierię środowiska (na WIPOŚ).  Pełną listę kierunków oraz limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne można znaleźć w zakładce kierunki studiów - semestr letni.

Rejestracja internetowa i składanie dokumentów potrwa do 24 lutego (do godz. 15.00). Następnie, 27 lutego planowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
Wyniki rekrutacji będą ogłoszone 2 marca 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi opisami kierunków studiów, które pomogą w dokonaniu wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Proponujemy także sprawdzenie listy dokumentów oraz wykazu tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej.

 

Poznaj nasz kampus