Rekrutacja na PŁ na rok akademicki 2023/2024

Znamy już harmonogram rekrutacji oraz limity przyjęć na pierwszy rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym 2023/24. Tegoroczna rekrutacja zakończy się 29 czerwca na kierunkach architektura, wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz 10 lipca na pozostałych kierunkach studiów. Oto, jak będzie wyglądać tegoroczna rekrutacja na PŁ.

Uczelnia jak co roku przygotowuje się do przyjęcia nowych studentów. W najbliższej rekrutacji na kandydatów czeka 5415 miejsc (w tym 70 miejsc na kierunkach planowanych do uruchomienia). Dodatkowe 740 miejsc PŁ zarezerwowała dla cudzoziemców. Największą niespodzianką dla kandydatów będzie jednak nowy portal rekrutacyjny oraz zmienione zasady przyjęć. Dokładny harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 dostępny tutaj: studia I stopnia, studia II stopnia.

 

Rekrutacja po nowemu

 

 Tegoroczna rekrutacja w Politechnice Łódzkiej będzie przebiegała inaczej niż do tej pory.

- Wyszliśmy naprzeciw potrzebom kandydatów na studia i postanowiliśmy ujednolicić proces rekrutacji w Politechnice Łódzkiej. Jesteśmy przekonani, że przygotowane przez nas zmiany przyczynią się do jeszcze pełniejszego dopasowania kierunku do zainteresowań kandydata – wyjaśnia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni, prorektor ds. kształcenia.

Od tego roku kandydaci będą mogli wybrać maksymalnie 4 spośród oferowanych kierunków studiów, a za każdy wnoszą odrębnie opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenia należy dokonać przez portal rekrutacyjny, a po ogłoszeniu list zakwalifikowanych składa się mniejszą niż do tej pory liczbę dokumentów w Dziale Rekrutacji PŁ.

- To będzie pierwsza rekrutacja, w której kwalifikacja przeprowadzona zostanie przed złożeniem dokumentów przez kandydata – wyjaśnia dr inż. Joanna Ochelska-Mierzejewska, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji. – Kandydat będzie mógł zobaczyć, czy został zakwalifikowany na wybrany kierunek, czy też znajduje się na liście rezerwowej. Sam również wybierze kierunek, na którym będzie chciał studiować spośród tych, na które został przyjęty. W ten sposób zwolni miejsce dla chętnych na pozostałych kierunkach.

Nowością jest również fakt, że w procesie rekrutacji będzie brany pod uwagę tytuł zawodowy technika, który będzie przeliczany na punkty w rekrutacji zamiast przedmiotu do wyboru, branego pod uwagę w kwalifikacji.

- Kandydaci, którzy kończą technikum i mają dużo przedmiotów zawodowych oraz dodatkowy egzamin zawodowy, mają mniej czasu na przygotowanie się do matury na takim poziomie, jak licealiści. Postanowiliśmy docenić wybrane tytuły zawodowe i uwzględnić je w procesie rekrutacji. To są dla nas bardzo cenni kandydaci, ich umiejętności zawodowe wpisują się w wiele kierunków, które posiadamy w Politechnice Łódzkiej – dodaje dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni, prorektor ds. kształcenia.

To nie wszystkie udogodnienia, jakie przygotowała dla kandydatów Politechnika Łódzka. Portal rekrutacyjny zyska w tegorocznej rekrutacji nowy, bardziej przyjazny dla kandydata interfejs.

- Sposób poruszania się po Portalu Kandydata będzie teraz bardziej intuicyjny i czytelny dla kandydatów. Zmiana pozwoli także zmniejszyć liczbę dokumentów, które trzeba będzie złożyć do Działu Rekrutacji po ogłoszeniu wyników – dodaje dr inż. Joanna Ochelska- Mierzejewska, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

 

Bogata oferta edukacyjna

 

Oferta obejmuje 63 kierunki studiów. Na studia I stopnia uczelnia planuje przyjąć 4119 osób, w tym większość, bo aż 3774 na studia stacjonarne. Zaplanowana liczba miejsc na studiach drugiego stopnia wynosi 1296, w tym 881 przygotowano na studia stacjonarne i 415 miejsc na studia niestacjonarne.

Na najbliższą rekrutację Politechnika Łódzka zatwierdziła także pięć nowych kierunków studiów. Są to:

  • Ekotechnologie i bioprocesy – studia I stopnia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności.
  • Marketing w przemyśle – studia I stopnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
  • Zarządzanie produkcją – studia II stopnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
  • Business, Society and Technology – studia I stopnia – dwie ścieżki językowe do wyboru: angielska i angielsko-francuska.
  • Smart Manufacturing – studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym PŁ.

 

Harmonogram rekrutacji

 

I tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia rozpocznie się 12 czerwca. Elektroniczną rejestrację kandydatów zakończymy 29 czerwca na kierunki architektura, wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz 10 lipca  na pozostałe kierunki studiów. Wyjątek stanowią kierunki, na których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień plastycznych - architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego - na te kierunki rekrutacja trwa tylko do 29 czerwca. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane po ogłoszeniu kwalifikacji, czyli od 18 lipca. Sprawdziany uzdolnień plastycznych odbędą się 3 i 4 lipca, odpowiednio na kierunki: architektura, oraz na kierunki wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego. 21 lipca kandydaci poznają listy przyjętych, a ostateczne wyniki tej tury rekrutacji zostaną ogłoszone 26 lipca.

W sytuacji, gdy nie wszystkie miejsca zostaną zajęte przewidziana jest II tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia, która potrwa od 16 sierpnia. Na zgłoszenia kandydatów w Portalu Kandydata czekamy do 11 września. Wyniki tej tury zostaną ogłoszone 21 września.

Natomiast rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpocznie się 1 września a na zgłoszenia elektroniczne czekamy do 14 września.  Przyjmowanie dokumentów na studia rozpocznie się po ogłoszeniu wyników kwalifikacji, czyli od 21 września. Wyniki zostaną ogłoszone 27 września.

 

Po więcej informacji na temat rekrutacji zapraszamy także do śledzenia mediów społecznościowych PŁ - fb Politechnika Łódzka, fb Rekrutacja PŁ, Tik Tok @politechnikalodzka.

 

 

 

Poznaj nasz kampus