STRONA GŁÓWNA

Patronujemy szkołom

22 czerwca 2017 roku Politechnika Łódzka podpisała umowy o współpracy z trzema szkołami ponadgimnazjalnymi. Tym samym objęliśmy patronatem XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi, Katolickie Publiczne LO im św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

Współpraca między szkołą a uczelnią to głównie wsparcie uczniów w rozwoju ich talentów i wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Politechnika Łódzka,obejmując patronat, pomaga wybitnie uzdolnionym uczniom w realizacji projektów dydaktycznych i naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem olimpiad przedmiotowych. Zapraszamy na zajęcia wykładowe i laboratoryjne uczniów, którzy realizują rozszerzony program matematyki, fizyki, chemii bądź informatyki. Pracownicy PŁ prowadzą zajęcia z uczniami ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne. Młodzież szkolna jest też angażowana w projekty Studenckich Kół Naukowych oraz zachęcana do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i do popularyzacji nauki.

Obecnie mamy podpisane umowy patronackie z kilkunastoma szkołami ponadgimnazjalnymi. Władze uczelni prowadzą również rozmowy z innymi szkołami i placówkami edukacyjnymi z regionu, które w najbliższym czasie rozpoczną współpracę z Politechniką Łódzką. Zakres współpracy pomiędzy PŁ i szkołami będzie ulegać ciągłym modyfikacjom prowadzącym do poszerzania oferty edukacyjnej dla uczniów w miarę zdobywania doświadczeń.

Każda zainteresowana współpracą placówka szkolna może ubiegać się o patronat JM Rektora PŁ wypełniając przygotowany przez uczelnię formularz, który jest dostępny na stronie.

 

Sygnatariuszami dzisiaj podpisanego porozumienia byli: prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk oraz dyrektorzy: Alicja Wojciechowska (XXV LO), Renata Tatara (II LO) i ks. Konrad Świstak (Katolickie Publiczne LO).

 

 

Poznaj nasz kampus