STRONA GŁÓWNA

Nowe specjalności i certyfikaty na towaroznawstwie

nowe specjalnosci na towaroznawstwie

Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej wprowadza dwie nowe, modułowe specjalności na towaroznawstwie oraz umożliwia zdobycie cennych certyfikatów.

Od października 2017 roku zmienią się specjaności, jakie będą mogli wybrać studenci tego kierunku. Chętni do studiowania towaroznawstwa będą mieli do wyboru jedną z dwóch specjalności:

 • inżynieria jakości,
 • projektowanie i komercjalizacja produktu.

 

Specjalność: inżynieria jakości przygotuje absolwentów towaroznawstwa do oceniania jakości produktów oraz wdrażania, dokumentowania i audytowania systemów zarządzania jakością. Program kształcenia umożliwia zdobycie dwóch certyfikatów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) S.A.:

 • Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania jakością", który jest potwierdzeniem znajomości podstaw zarządzania jakością, przygotowania do pracy w dziale kontroli jakości, przygotowania do prowadzenia audytów wewnętrznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż;
 • Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania w laboratorium", który potwierdza przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem jakością w laboratorium oraz uprawnia do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach.

Wybierając inżynierię jakości, każdy student może specjalizować się w 2 z 4 proponowanych przez Kolegium modułów:

 • inżynieria jakości innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych,
 • inżynieria jakości innowacyjnych produktów tekstylnych,
 • inżynieria jakości współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych,
 • inżyniera jakości żywności.

 

Specjalność projektowanie i komercjalizacja produktu przygotuje absolwentów towaroznawstwa do oceniania cyklu życia produktu (LCA), zarządzania środowiskowego, ekoprojektowania, pracy wg założeń gospodarki cyrkulacyjnej. Każdy znich dowie się, jak z sukcesem sprzedać produkt na rynku.

 

Na tej specjalności, w ramach programu studiów, możliwe będzie uzyskanie Certyfikatu "Asystenta systemu zarządzania środowiskowego" Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) S.A, który potwierdza przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem środowiskowym i uprawnia do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż.

Studenci tej specjalności mają możliwość wyboru 2 z 4 modułów:

 • projektowanie innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych,
 • projektowanie innowacyjnych produktów tekstylnych,
 • projektowanie współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych,
 • projektowanie zdrowej żywności.

 

Towaroznawstwo prowadzone jest w Kolegium Towaroznawstwa PŁ od 2011 roku.  Są to studia inżynierskie, stacjonarne trwające 4 lata. Program kształcenia obejmuje zajęcia prowadzone przez specjalistów z czterech wydziałów naszej uczelni: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Organizacji i Zarządzania. Studiując towaroznawstwo można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie oceny jakości produktów, które bezpośrednio wpływają na zdrowie człowieka. Ocenie podlegają produkty takie jak: żywność, tekstylia i odzież, produkty farmaceutyczne i chemiczne oraz wyroby medyczne i higieniczne. Studia przygotowują do kształtowania jakości towarów i ich marki poprzez umiejętność doboru i oceny odpowiednich parametrów świadczących o przeznaczeniu danego produktu, zarówno w aspektach technologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, jak i bezpieczeństwa.

W rekrutacji na towaroznawstwo przeliczane są wyniki z matury z matematyki, języka obcego oraz fizyki lub chemii (do wyboru). Kolegium planuje przyjąć w tym roku 60 osób.

 

 

Poznaj nasz kampus