Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Mężczyźni stoją przy urządzeniu w laboratorium.

Mechanical Engineering

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

8

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język angielski
język angielski (min 50% z rozszerzenia)

Przedmioty dodatkowe

drugi język obcy
drugi język obcy
fizyka
fizyka
chemia
chemia
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311515 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu metalurgicznego
311909 technik automatyk
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Mechanical Engineering to kierunek dla osób poszukujących szerokich możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów. Program zajęć zakłada zdobycie uniwersalnego wykształcenia – nie tylko wiedzy inżynierskiej, ale również umiejętności z zakresu informatyki, podstaw zarządzania czy języków obcych. Studenci uczą się wykorzystywania zasobów z dziedzin mechaniki i automatyki, aby móc tworzyć nowoczesne rozwiązania mechatroniczne. Poznają metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, podstawy inżynierii biomedycznej oraz zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają także umiejętności z zakresu posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym. Absolwenci kierunku Mechanical Engineering zdobywają zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. motoryzacyjnym, lotniczym czy elektromaszynowym. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub usługowych. Mechanika jako wykorzystywana przy projektowaniu każdego urządzenia i maszyny, a jako inżynier będziesz mieć możliwość kreatywnego tworzenia nowych rozwiązań i zmieniać świat na lepszy! 

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

  Opinie absolwentów

  Politechnika nauczyła mnie samodzielności i odpowiedzialności za swoje decyzje. Studia na Wydziale Mechanicznym to fundament mojej kariery zawodowej. Poznałem zagadnienia, wokół których pracuję: materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, wiedza z budowy i konstrukcji maszyn, wiedzę z zakresu procesów technologicznych.

  Zdjęcie portretowe mężczyzny.
  Paweł Filarczyk, dyrektor ds. technicznych w Fabryce Pierścieni Tłokowych Prima

  Kompetencje, które zyskasz

  Mechanika
  Automatyka
  Mechatronika
  Informatyka
  Zarządzanie

  O Tobie

  Szukasz kierunku, który połączy mechanikę i automatykę? Chcesz poznać najnowsze teorie sterowania i zastosowań elektroniki? Pragniesz zyskać przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki, a do tego opanować język angielski na poziomie zaawansowanym? Jeśli tak, to kierunek Mechanical Engineering jest właśnie dla Ciebie. 

  Podczas studiów uzyskasz wiedzę z pogranicza fizyki, chemii i matematyki, a przede wszystkim cenne kompetencje z zakresu inżynierii mechanicznej. Na początku swojej edukacji zdobędziesz niezbędną podstawę merytoryczną - zajęcia z materiałoznastwa, pomiarów i rysunku technicznego przydadzą Ci się do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych projektów. Poznasz oprogramowanie do tworzenia złożonych projektów układów mechanicznych i ich analiz pod różnym kątem. Na dalszych etapach dowiesz się, jak świadomie wykorzystywać mechanikę płynów, zasady termodynamiki oraz elektroniki i elektrotechniki. Swoje umiejętności sprawdzisz podczas realizowanych projektów semestralnych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Z oferty przedmiotów obieralnych możesz wybrać te, które są najlepiej dopasowane do Twoich zainteresowań. Chcesz poznać języki programowania czy poznać tajniki komputerowego wspomagania wytwarzania? Sprawdź się podczas studiów na Politechnice Łódzkiej! 

  Praktyki

  Praca po studiach

  • przemysł wytwarzający układy mechaniczne i mechatroniczne - elektromaszynowy, motoryzacyjny, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczy, obrabiarkowy,
  • placówki eksploatujące i serwisujące układy mechaniczne i mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
  • możliwość założenia prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.