STRONA GŁÓWNA

Legalizacja i apostille

UWAGA:  ze względu na utrudnienia wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej, przy tej rekrutacji możesz aplikować w etapie jedynie z potwierdzenie z ambasady/konsulatu/ministerstwa, że oczekujesz na apostille/legalizację. W II turze rekrutacji musisz jednak przedstawić dokumenty z apostille lub zalegalizowane.

 

Legalizacja

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Świadectwo (dyplom) powinno zostać zalegalizowane przez odpowiednie instytucje państwa, w którym zostało wydane. Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje:

  1. Konsul RP, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom, lub
  2. Władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom
    Uwaga: w tym wypadku na cerytyfikacie/dyplomie musi znaleźć się też podpis polskiego konsula lub mabasadora (będzie niezbędny przy nostryfikacji), lub
  3. Akredytowane w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE, państwie członkowskim EFTA lub państwie członkowskim OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.

    Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś zalegalizować je w polskiej placówce dyplomatycznej właściwej dla danego kraju:

    Afganistan, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Benin, Bhutan, Chiny (z wyłączeniem Specjalnych Rejonów Administracyjnych:  Hong Kong, Macao), Czad, Egipt, Etiopia, Filipiny, Gambia, Ghana, Haiti, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kenia, Kongo, Korea Północna, Kuba, Kuwejt, Laos, Liban, Libia, Madagaskar, Malezja, Mauretania, Mozambik, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestyna, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Tajlandia, Tanzania, Togo, Turkmenistan, Uganda, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.


Apostille

Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Lista właściwych organów państw - stron Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, znajduje się tutaj. Zasady używania apostille reguluje Konwensja Haska z 5 października 1961 r. Apostille sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego.

 

 

Poznaj nasz kampus