STRONA GŁÓWNA

Anna Dankowska

Anna DankowskaTakie połączenie pozwoliło mi nabrać doświadczenia w rozwiązywaniu problemów zarówno firm produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych. Językiem wykładowym mógł być język polski, angielski lub francuski. W ten sposób zdobyłam świetne przygotowanie do praktyk i pracy w firmach zagranicznych. Co ważne, praca w kole naukowym pozwoliła mi rozwijać swoje pasje zawodowe, a dzięki działalności w Wydziałowej Radzie  Studentów nabyłam dodatkowych umiejętności.

Powrót

Poznaj nasz kampus