Przejdź do treści
baner_studia podyplomowe na bordowym tle
Nazwa
Warsztat Miejski nauka przez praktykę
Forma studiów
stacjonarna
Czas trwania
2 semestry
Liczba miejsc
15 osób
Dni zjazdów
Piątek
Sobota
Rekrutacja do

04.10.2024 r.

Studia wpisane do zintegrowanego systemu kwalifikacji
Nie
Studia przypisane do zintegrowanego systemu kwalifikacji - poziom
poziom 6
Klucz dostępu
WMNPPEDI
  1
  edycja
  NOWOŚĆ
  186
  godzin
  O Studiach

  Studia z dziedzin: planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura i design miejski dedykowane w szczególności kadrom samorządów. Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej prezentowanym studiom https://bais.p.lodz.pl/studia-podyplomowe-z-dziedzin-planowanie-przestrzenne-urbanistyka-architektura-i-design-miejski oraz a fanpage FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100095501382233

  Kompetencje, które zyskasz
  Umiejętność w formułowaniu oczekiwań i oceny opracowań planistycznych u osób nieprzygotowanych specjalistycznie
  Lepsze zrozumienie zasad przepływów między społeczeństwem, gospodarką a przestrzenią na etapie budowy strategicznych kierunków rozwojowych
  Znajmość trendów rozwoju struktur miejskich oraz zasad organizacji służb, mechanizmów i procesów administracyjnych
  Zdobycie wiedzy o funkcjonujących opracowaniach planistycznych

  Dlaczego "Warsztat Miejski nauka przez praktykę" 
to dobry wybór?

  Zajęcia realizowane przez praktyków praktyków w wybranych branżach oraz uznane autorytety społeczno-gospodarcze związane z samorządem

  Nacisk programu na część inspiracyjną i aplikacyjną wiedzy.

  Praca w zespołach interdysyplinarnych

  Dla kogo
  • dla przedstawicieli władzy samorządowej,
  • dla kadry zarządzającej procesami przestrzennymi i inwestycyjnymi samorządów gminnych i wojewódzkich,
  • dla specjalistów w wybranych dziedzinach chcących pogłębiać swoją wiedzę,
  • dla absolwentów kierunków architektonicznych, planistycznych, geograficznych, geoinformatycznych, organizacji i zarządzania
  • dla osób dla których przestrzeń jest wartością.
  Obraz
  reklama studiów na bordowym tle
  Kierownik studiów

  dr inż. arch. Robert Warsza


  Urbanista, architekt, samorządowiec, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej. W latach 2013-2021 dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. W latach 2021-2022 ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Współautor Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi i prawie 100 planów miejscowych w jego obszarze. Wraz z MPU w Łodzi laureat licznych nagród i wyróżnień. Członek KPZK PAN. Aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz podnoszenia jakości przestrzeni miast Polski.  
   

  Obraz
  Robert Warsza_kierownik st podyplomowych

  dr inż. arch. Aneta Tomczak
   

  Urbanista, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej. W latach 2014-2021 z-ca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Od 2018 roku wiceprezes i rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich, od 2021 roku członek zespołu prawno-urbanistycznego KPZK PAN. Od 2021 roku członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie. W latach 2021-2022 ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Autorka wielu opracowań na poziomie lokalnym w różnych skalach przestrzennych. Laureatka licznych nagród i wyróżnień..  
   

  Obraz
  Aneta Tonczak_zca kierownika studiów podyplomowych

  Koszty kształcenia uczestnika: 7 000 zł minus dofinansowanie 
  w roku 2024/2025 na mocy porozumienia 
  z Atlas Sztuki Spółka z o.o. (mecenasem przedsięwzięcia)

  Opłata dla uczestnika: 3 000 zł

  Wpisowe: 1000 zł jako warunek zakwalifikowania do grupy uczestników
  Pozostała kwota: do 20 grudnia 2024 roku
  nr konta do wpłat: 45 1240 3028 1111 0010 3742 0926 (IBAN)

  Lp.

  Nazwa przedmiotu w języku polskim

  Liczba godzin

  PunktyECTS

  Praktycznych

  Teoretycznych

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Planowanie rozwoju przestrzennego gminy

   

  36

  6

  2

  Geoinformatyka i gospodarka nieruchomościami w gminie

   

  12

  2

  3

  Wybrane zagadnienia planowania strategicznego w praktyce – warsztaty

  12

   

  2

  4

  Projektowanie urbanistyczne

   

  24

  4

  5

  Aktywizacja wybranych obszarów rozwojowych gminy w praktyce – warsztaty

  12

   

  2

  6

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznych i design miejski

   

  24

  4

  7

  Rewitalizacja i współczesne kierunki rozwoju miasta

   

  24

  4

  8

  Inwestycje, zabudowa komunalna i użyteczność publiczna w gminie

   

  24

  4

  9

  Przekształcenia wybranych przestrzeni publicznych – warsztaty

  12

   

  2

  10

  Praca dyplomowa

  6

   

  6

  11

  Razem

  186

  36

   

  Wymagane dokumenty naboru:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia,
  • zaświadczenie wniesienia opłaty wpisowej,
  • oświadczenie o przestrzeganiu warunków odbywania studiów i pobierania opłat w PŁ
  Kontakt

  Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu


  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 
  Instytut Architektury i Urbanistyki (I61)
  al. Politechniki 6
  90-924 Łódź

  Oliwia Łuczak
  oliwia.luczak@p.lodz.pl
  42 631 35 45

  Marzena Lechańska
  marzena.lechanska@p.lodz.pl
  42 631 35 45