Przejdź do treści
Ręce pracujące na laptopie.
Nazwa
Grafika komputerowa i techniki multimedialne
Forma studiów
stacjonarna
Czas trwania
2 semestry
Liczba miejsc
18
Dni zjazdów
Sobota
Niedziela
Rekrutacja do

30.09.2024 r.

Studia wpisane do zintegrowanego systemu kwalifikacji
Nie

Kontakt

  30
  edycja
  700
  absolwentów
  268
  godzin
  O Studiach

  W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę z szerokiego zakresu grafiki komputerowej oraz multimediów, w tym: poznają środowisko pracy grafika i zasady kalibracji monitorów, zastosowania grafiki w nauce, biznesie i sztuce, zasady typografii i przygotowania materiałów poligraficznych, techniki projektowania stron internetowych, pracę z aparatem fotograficznym i kamerą, a następnie obróbkę obrazu cyfrowego, zasady fotomontażu zdjęć, montażu i kompozycji filmów. W trakcie studiów słuchacze tworzą własne wizualizacje i prace z dziedziny malarstwa cyfrowego, przygotowują projekty 3D, w tym do druku, a także zespołowo rozwiązują problemy projektowe metodą Design Thinking. W nauce wykorzystywane są między innymi aplikacje z pakietu Adobe CS6, Corel, DaVinci Resolve, a także środowisko Blender 3D. 

  Kompetencje, które zyskasz
  Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej i rastrowej
  Projektowanie stron www
  Modelowanie i druk 3D
  Projektowanie zorientowane na użytkownika
  Obróbka plików wideo

  Dlaczego "Grafika komputerowa i techniki multimedialne" 
to dobry wybór?

  Ciekawa i nowoczesna tematyka

   Kompetentna kadra

  Kompleksowa wiedza z obszaru grafiki komputerowej i multimediów

  Dla kogo
  • dla osób, które są projektantami,
  • dla osób, które są grafikami komputerowymi,
  • dla osób, które są architektami,
  • dla osób, które są w nauczycielami,
  • dla osób, które są specjalistami od reklam.
  Obraz
  Kobieta w biurze projektująca na laptopie.

  Opinie absolwentów

  Polecam studia na kierunku Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne na PŁ, które umożliwiły mi zdobycie umiejętności potrzebnych do projektowania stron internetowych i otwarcia własnej firmy. Dzięki doświadczonym wykładowcom, studia te doskonale przygotowują do pracy w branży graficznej. To świetna inwestycja w przyszłość, która otwiera wiele drzwi zawodowych.

  Kierownik studiów

  dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. uczelni. 

  pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Informatyki Stosowanej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dydaktyce, w tym w obszarze grafiki komputerowej. Prace naukowe prowadzi w obszarze przetwarzania grafiki 3D oraz druku 3D. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z użyciem metodyki Design Thinking.

  Obraz
  zdjęcie portretowe: Robert_Banasiak_Grafika_Komputerowa

  dr Joanna Sekulska-Nalewajko

  pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Informatyki Stosowanej na stanowisku adiunkta. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dydaktyce, w tym w obszarze grafiki komputerowej. Prace naukowe: komputerowa analiza obrazów biologicznych i wielowymiarowa obróbka statystyczna danych, zastosowania optycznej tomografii koherentnej w analizie materiałowej. Zainteresowania: malarstwo cyfrowe. 

  Obraz
  Kobieta w okularach na białym tle.

  5 530 zł, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty (za każdy semestr nauki)

  Lp.

  Nazwa przedmiotu

  Kod efektu SP

  Liczba godzin

  Punkty
  ECTS

  Praktycznych

  Teoretycznych

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Środowisko pracy grafików

  GKiTM_1_1

  3

  5

  1

  2

  Grafika wektorowa

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_2
  GKiTM_1_3
  GKiTM_1_4

  30

  5

  4

  3

  Podstawy grafiki rastrowej

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_2
  GKiTM_1_4

  24

  4

  3

  4

  Podstawy budowania serwisów WWW

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_4
  GKiTM_1_5
  GKiTM_1_8

  26

  6

  4

  5

  Elementy kompozycji obrazu i typografii

  GKiTM_1_2
  GKiTM_1_3

  6

  4

  2

  6

  Design Thinking

  GKiTM_1_8
  GKiTM_1_9

  14

  -

  1

  7

  Wzbogacanie fotografii cyfrowych

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_2

  16

  2

  1

  8

  Obróbka plików filmowych

  GKiTM_1_4
  GKiTM_1_6
  GKiTM_1_8

  24

  4

  2

  9

  Zaawansowana grafika rastrowa

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_2
  GKiTM_1_4

  16

  1

  1

  10

  Modelowanie 
  z elementami druku 3D

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_7

  28

  6

  3

  11

  Projekt do druku

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_2
  GKiTM_1_3
  GKiTM_1_8

  18

  5

  2

  12

  Malarstwo cyfrowe

  GKiTM_1_2
  GKiTM_1_8

  8

  2

  1

  13

  Seminarium

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_9

  4

   

  1

  14

  Praca końcowa

  GKiTM_1_1
  GKiTM_1_2
  GKiTM_1_4
  GKiTM_1_9

  4

   

  4

  15

  Razem

  221

  44

  30

  Warunkiem wpisania się na listę słuchaczy jest udział w dwuetapowej rekrutacji, realizowanej poprzez: zapisanie się do portalu umieszczonego na WIKAMP jako kandydat, a następnie wypełnienie karty słuchacza oraz złożenie dokumentów w formie papierowej w Instytucie Informatyki Stosowanej. 

    - podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia - dostępne w dokumentach do pobrania,
    - odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
    - kwestionariusza osobowego - dostępny w dokumentach do pobrania,
     - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. nr 18 RODO - dostępne w dokumentach do pobrania,
     - oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów obowiązujących w PŁ zał. nr 6 - dostępny w dokumentach do pobrania,
     - przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.
   

  Kontakt

  Instytut Informatyki Stosowanej

  ul. Stefanowskiego 18, 90-537 Łódź

  tel. 42 631 27 50