Przejdź do treści
Budynek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.
Nazwa
Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym
Forma studiów
stacjonarna
Czas trwania
2 semestry
Liczba miejsc
24
Dni zjazdów
Sobota
Niedziela
Rekrutacja do

01.10.2024 r.

Studia wpisane do zintegrowanego systemu kwalifikacji
Nie

Kontakt

Klucz dostępu
MHJED2
  25
  edycja
  300
  absolwentów
  231
  godzin
  O Studiach

  Studia mają ponad 20 letnią tradycję. Po czteroletniej przerwie wróciły w zmodyfikowanej i unowocześnionej formie. Obecna edycja jest pierwszą w nowej odsłonie. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych (zajęcia laboratoryjne, seminaria) Słuchacze zyskują wiedzę i umiejętności z zakresu: fizjologicznych uwarunkowań znaczenia mikroorganizmów w żywności, źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji żywności, zapewnienia higieny w produkcji żywności, metod przechowywania i utrwalania żywności, roli laboratorium mikrobiologicznego w zapewnieniu jakości żywności, alternatywnych i zmodyfikowane metody w analityce mikrobiologicznej, mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności i bezpieczeństwo żywności. 

  Kompetencje, które zyskasz
  Mikrobiologia żywności
  Higiena produkcji
  Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywnośc
  Mikroorganizmy chrobotwórcze w żywności
  Grzyby pleśniowe
  Mykotoksyny
  Higiena produkcji żywności
  Mykologia budowlana

  Dlaczego "Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym" 
to dobry wybór?

  Program studiów dostosowany do potrzeb rynku

  Zajęcia w nowoczesnych laboratoriach

  Dostęp do wykwalifikowanej kadry akademickiej ściśle współpracującej z przemysłem

  Dla kogo
  • dla osób, które zatrudnione są w zakładach przemysłu spożywczego,
  • dla osób, które zatrudnione są w laboratoriach mikrobiologicznych,
  • dla osób, które zatrudnione są w jednostkach urzędowej kontroli żywności,
  • dla osób, które zatrudnione są w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • dla osób, które zatrudnione są w firm zajmujących się obrotem żywności 
  Obraz
  Studentka prowadzi prace w laboratorium.
  Kierownik studiów

  dr hab.inż. Małgorzata Piotrowska, prof.uczelni 

  Mikrobiolog, zainteresowania: mikrobiologia żywności, mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności, grzyby pleśniowe, mykotoksyny, higiena produkcji żywności, mykologia budowlana

  Obraz
  Kobieta siedzi na tle fontanny.

  7000 zł, istnieje możliwość  rozłożenia opłaty na dwie raty  po złożeniu odpowiedniego podania do Kierownika Studiów Podyplomowych

  Nazwa przedmiotu w języku polskim Liczba godzin Liczba punktów ECTS
  praktycznych teoretycznych
         
  Fizjologiczne uwarunkowania znaczenia mikroorganizmów w żywności 15 8 2
  Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji żywności 10 10 2
  Zapewnienie higieny w produkcji żywności 4 10 2
  Rola laboratorium mikrobiologicznego w zapewnieniu jakości żywności 5 17 2
  Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów 0 14 2
  Metody przechowywania i utrwalania żywności 8 11 2
  Bezpieczeństwo żywności 10 18 3
  Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności 16 22 3
  Alternatywne i zmodyfikowane metody w analityce mikrobiologicznej 15 8 2
  Seminarium pracy końcowej 1 0 10 2
  Seminarium pracy końcowej 2 0 10 2
  Praca końcowa     6
  Razem 83 138 30

  Zasięg rekrutacji ogólnopolski. 

  Niezbędne dokumenty: 

  • odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych lub ich potwierdzone za zgodność kopie, 
  • przyjęcie następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych na platformie WIKAMP (wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa). 

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Kontakt

  Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

  ul. Wólczańska 171/173, 90-530 Łódź, 

  Biuro Instytutu: tel. 42 631 34 79, e-mail: w5i53@adm.p.lodz.pl

  kierownik studiów podyplomowych: 

  tel. 42 631 32 73, e-mail: malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl