Przejdź do treści

Terminy

Studenci w laboratorium widok od dołu.

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

Terminy

I tura rekrutacji – studia pierwszego stopnia

18.06.2024 r. – 10.07.2024 r.

elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów 

10.07.2024 r. ostateczny termin wpisania wyników z egzaminu maturalnego do Portalu Kandydata
11.07.2024 r. egzamin wstępny z matematyki na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
12.07.2024 r egzamin wstępny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
15.07.2024 r. egzamin wstępny z fizyki na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
15.07.2024 r.  sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: architektura, architektura - j. angielski
16.07.2024 r. egzamin wstępny z chemii na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
16.07.2024 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego
18.07.2024 r., godz. 15.00 publikacja wyników sprawdzianów uzdolnień plastycznych 
18.07.2024 r., godz. 15.00 publikacja wyników z egzaminów wstępnych dla kandydatów ze świadectwem zagranicznym
19.07.2024 r., godz. 10.00 – 15.00 weryfikacja przez kandydatów uznanych i przeliczonych punków z matury
20.07.2024 r., godz. 15.00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (kwalifikacja z uwzględnieniem priorytetu)
22.07.2024 r. – 23.07.2024 r.,
w godz. 8.00 – 17.00
składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24.07.2024 r., godz. 15.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
25.07.2024 r., w godz. 8.00 – 17.00 składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych
26.07.2024 r., godz. 15.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
27.07.2024 r., w godz. 8.00 – 15.00 składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych
29.07.2024 r., godz. 15.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
30.07.2024 r., w godz. 8.00 – 15.00 składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych
31.07.2024 r., godz. 15.00

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie I tury rekrutacji

do 15.08.2024 r.

możliwość pobrania w Portalu Kandydata wpisu na listę studentów (dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej)

Masz więcej pytań?

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji.
 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji 

Nie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określone zostały terminy, w których kandydat musi zarejestrować się w Portalu Kandydata, wypełnić wymagane dane osobowe oraz o ukończonym wcześniejszym etapie edukacji, wgrać zdjęcie wykonane zgodnie z wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego, wybrać i opłacić kierunki – w tym czasie w Portalu Kandydata możliwe jest dokonywanie zmian. Jeśli po zakończeniu tego okresu nie dokona się opłaty za wybrane kierunki, nie bierze się udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Jeżeli jednak dokona się opłaty za wybrane kierunki, kandydat zobowiązany jest śledzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego, którego wyniki są dostępne w Portalu Kandydata oraz złożyć wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania się na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

Terminy studia drugiego stopnia
3.09.2024 r. – 16.09.2024 r. elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
18.09.2024 r. – 19.09.2024 r.

egzaminy wstępne

20.09.2024 r., w godz. 10.00 – 15.00

weryfikacja przez kandydatów uznanych i przeliczonych punków z dyplomu

21.09.2024 r., godz. 15.00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (kwalifikacja z uwzględnieniem priorytetu)
23.09.2024 r., w godz. 8.00 – 17.00 składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

24.09.2024 r., godz.15.00

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)

25.09.2024 r., w godz. 8.00 – 15.00 składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

26.09.2024 r., godz.15.00

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych (przetasowanie list)
27.09.2024 r., w godz. 8.00 – 15.00

składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych

30.09.2024 r., godz. 15.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie rekrutacji na studia drugiego stopnia
do 15.10.2024 r. możliwość pobrania w Portalu Kandydata wpisu na listę studentów (dokument potwierdzający przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej)

Rekrutacja letnia 2024

Terminy I tura rekrutacji - studia drugiego stopnia
29 stycznia 2024 r. - 26 lutego 2024 r. elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
27 lutego 2024 r. - 29 lutego 2024 r. egzaminy wstępne
2 marca 2024 r., godz. 15.00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych
4 marca 2024 r. - 5 marca 2024 r., do godz. 15.00 składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
6 marca 2024 r., godz. 15.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
7 marca 2024 r., do godz. 15.00 składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych
8 marca 2024 r., godz. 15.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie rekrutacji na studia drugiego stopnia

Masz więcej pytań?

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej rozpoczynające się w semestrze zimowym dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r. i nie później niż 2 września 2024 r., a zakończy nie wcześniej niż 9 września 2024 r. i nie później niż 15 października 2024 r.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców rozpocznie się nie wcześniej niż 2 grudnia 2024 r. i nie później niż 3 lutego 2025 r., a zakończy nie wcześniej niż 17 lutego 2025 r. i nie później niż 10 marca 2025 r.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 zostanie określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2024 r i zostanie opublikowany na stronie rekrutacji (TERMINY).

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 dostępny jest na stronie rekrutacji (TERMINY).

Nie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określone zostały terminy, w których kandydat musi zarejestrować się w Portalu Kandydata, wypełnić wymagane dane osobowe oraz o ukończonym wcześniejszym etapie edukacji, wgrać zdjęcie wykonane zgodne w wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego, wybrać i opłacić kierunki – w tym czasie w Portalu Kandydata możliwe jest dokonywanie zmian. Jeśli po zakończeniu tego okresu nie dokona się opłaty za wybrane kierunki, nie bierze się udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Jeżeli jednak dokona się opłaty za wybrane kierunki, kandydat zobowiązany jest śledzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego, którego wyniki dostępne są w Portalu Kandydata oraz złożyć wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania się na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Terminy składania wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się:

do 10 marca – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.