Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - studia drugiego stopnia

Listy kandydatów przyjętych - studia drugiego stopnia - 27.09.2023 r.

Listy kandydatów przyjętych - studia drugiego stopnia - 27.09.2023 r.

Kierunki Wydział realizujący kształcenie na kierunku Poziom studiów
Stacjonarne Niestacjonarne
architektura WBAIŚ pobierz  
architektura (język angielski) WBAIŚ kierunek nieuruchomiony**  
biotechnologia (4-semestralne) WBNOŻ pobierz  
budownictwo WBAIŚ pobierz pobierz
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM* pobierz  
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) WEEIA pobierz  
elektrotechnika WEEIA   pobierz
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ kierunek nieuruchomiony**  
Future Mobility WM/CKM* kierunek nieuruchomiony**  
informatyka WEEIA   pobierz
inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) - specjalność inżynieria biochemiczna WIPOŚ kierunek nieuruchomiony**  
inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) - specjalność inżynieria chemiczna WIPOŚ kierunek nieuruchomiony**  
inżynieria środowiska w budownictwie  WBAIŚ kierunek nieuruchomiony** pobierz
Master in Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz  
Master of Business Studies WOIZ/CKM* pobierz  
matematyka stosowana FTIMS pobierz  
mechanika i budowa maszyn WM   pobierz
nanotechnologia (język angielski) WCH pobierz  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP   pobierz
planowanie przestrzenne WBAIŚ kierunek nieuruchomiony**  
Smart Manufacturing WM/CKM pobierz  
technologia kosmetyków (4-semestralne) WBINOŻ pobierz  
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ pobierz  
włókiennictwo WTMIWT kierunek nieuruchomiony** kierunek nieuruchomiony**
włókiennictwo (język angielski) WTMIWT kierunek nieuruchomiony**  
wzornictwo WTMIWT pobierz  
wzornictwo (język angielski) WTMIWT kierunek nieuruchomiony**  
zarządzanie WOIZ pobierz pobierz
zarządzanie produkcją WOIZ pobierz pobierz
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
** Kandydaci, którzy wybrali tylko kierunki nieuruchomione będą mogli podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji.
 
 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP- Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

 

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - 25.09.2023 r.

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - studia drugiego stopnia - 25.09.2023 r.

Kierunki Wydział realizujący kształcenie na kierunku Poziom studiów
Stacjonarne Niestacjonarne
architektura WBAIŚ pobierz  
architektura (język angielski) WBAIŚ kierunek nieuruchomiony**  
biotechnologia (4-semestralne) WBNOŻ pobierz  
budownictwo WBAIŚ pobierz pobierz
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM* pobierz  
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) WEEIA pobierz  
elektrotechnika WEEIA   pobierz
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ kierunek nieuruchomiony**  
Future Mobility WM/CKM* kierunek nieuruchomiony**  
informatyka WEEIA   pobierz
inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) - specjalność inżynieria biochemiczna WIPOŚ kierunek nieuruchomiony**  
inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) - specjalność inżynieria chemiczna WIPOŚ kierunek nieuruchomiony**  
inżynieria środowiska w budownictwie  WBAIŚ kierunek nieuruchomiony** pobierz
Master in Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz  
Master of Business Studies WOIZ/CKM* pobierz  
matematyka stosowana FTIMS pobierz  
mechanika i budowa maszyn WM   pobierz
nanotechnologia (język angielski) WCH pobierz  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP   pobierz
planowanie przestrzenne WBAIŚ kierunek nieuruchomiony**  
Smart Manufacturing WM/CKM pobierz  
technologia kosmetyków (4-semestralne) WBINOŻ pobierz  
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ pobierz  
włókiennictwo WTMIWT kierunek nieuruchomiony** kierunek nieuruchomiony**
włókiennictwo (język angielski) WTMIWT kierunek nieuruchomiony**  
wzornictwo WTMIWT pobierz  
wzornictwo (język angielski) WTMIWT kierunek nieuruchomiony**  
zarządzanie WOIZ pobierz pobierz
zarządzanie produkcją WOIZ pobierz pobierz
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
** Kandydaci, którzy wybrali tylko kierunki nieuruchomione będą mogli podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji.
 
 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP- Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

 

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - 20.09.2023 r.

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe -  20.09.2023 r.
Kierunki Wydział realizujący kształcenie na kierunku Poziom studiów
Stacjonarne Niestacjonarne
architektura WBAIŚ pobierz  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz  
biotechnologia (4-semestralne) WBNOŻ pobierz  
budownictwo WBAIŚ pobierz pobierz
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM* pobierz  
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) WEEIA pobierz  
elektrotechnika WEEIA   pobierz
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ kierunek nieuruchomiony**  
Future Mobility WM/CKM* pobierz  
informatyka WEEIA   pobierz
inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) - specjalność inżynieria biochemiczna WIPOŚ pobierz  
inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) - specjalność inżynieria chemiczna WIPOŚ pobierz  
inżynieria środowiska w budownictwie  WBAIŚ kierunek nieuruchomiony** pobierz
Master in Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz  
Master of Business Studies WOIZ/CKM* pobierz  
matematyka stosowana FTIMS pobierz  
mechanika i budowa maszyn WM   pobierz
nanotechnologia (język angielski) WCH pobierz  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP   pobierz
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz  
Smart Manufacturing WM/CKM pobierz  
technologia kosmetyków (4-semestralne) WBINOŻ pobierz  
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ pobierz  
włókiennictwo WTMIWT kierunek nieuruchomiony** kierunek nieuruchomiony**
włókiennictwo (język angielski) WTMIWT kierunek nieuruchomiony**  
wzornictwo WTMIWT pobierz  
wzornictwo (język angielski) WTMIWT kierunek nieuruchomiony**  
zarządzanie WOIZ pobierz pobierz
zarządzanie produkcją WOIZ pobierz pobierz
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
** Kandydaci, którzy wybrali tylko kierunki nieuruchomione będą mogli podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji.
 
 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP- Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

Poznaj nasz kampus