75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Włókiennictwo

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Kierunek stanowi kontynuację studiów pierwszego stopnia. Prowadzony na studiach stacjonarnych, magisterskich kształci specjalistów w branży o wysokim potencjale innowacyjnym. Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wzorniczego i technologicznego projektowania tekstyliów wykorzystywanych w medycynie, sporcie oraz transporcie; w oparciu o nowoczesne technologie materiałowe oraz tworzenie specjalistycznych aplikacji włókienniczych do zastosowań w różnych dziedzinach życia.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • innowacyjne technologie we włókiennictwie
  • inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
  • inżynieria projektowania tekstyliów
  • odzieżownictwo
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci magisterskich studiów drugiego stopnia obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych; mechaniki maszyn włókienniczych, systemów mikroprocesorowych, projektowania, modelowania i konserwacji tekstyliów oraz włókien specjalnych posiadają zaawansowaną wiedzę w zależności od wyboru specjalności z zakresu inżynierii projektowania tekstyliów, odzieżownictwa, innowacyjnych technologii we włókiennictwie oraz inżynierii jakości i humanoekologii tekstyliów.

Absolwenci specjalności inżynieria projektowania tekstyliów posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych o zamierzonych własnościach i efektach wzorniczych oraz posługiwania się technikami komputerowymi w projektowaniu tekstyliów. Posiadają umiejętność doboru surowca, projektowania procesów technologicznych i wykonania dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu. Przygotowani są do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach włókienniczych, zajmujących się wytwarzaniem tekstyliów i jednostkach projektowych oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Absolwenci specjalności innowacyjne technologie we włókiennictwie posiadają wiedzę i umiejętność z zakresu najnowocześniejszych technologii takich jak: nanotechnologie we włókiennictwie, technologii tekstyliów wielofunkcyjnych oraz kreowania właściwości polimerów i włókien. Przygotowani są także do: twórczej działalności w zakresie włókiennictwa oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich; kierowania zespołami działalności twórczej; prowadzenia badań w zakresie włókiennictwa.

Absolwenci specjalności odzieżownictwo posiadają wiedzę i umiejętność projektowania i konstrukcji konfekcjonowanych wyrobów tekstylnych, w tym również odzieży specjalnej, organizacji procesów wytwarzania odzieży i wyrobów technicznych. Uzyskują przygotowanie do pracy w firmach odzieżowych, jednostkach projektowych i naukowo-badawczych a także przygotowani są do prowadzenia własnej firmy odzieżowej.

 

Polski

Poznaj nasz kampus