75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Mechanika i budowa maszyn

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia rozwijają wiedzę i umiejętności inżynierów mechaników, a w szczególności ogólną metodykę prac projektowo-konstrukcyjnych, podstawy metrologiczne i możliwości wspomagania komputerowego prowadzonych prac. Proces kształcenia nastawiony jest na wykształcenie umiejętności prowadzenia badań numerycznych i eksperymentalnych. Studenci doskonalą swoje umiejętności projektowania, konstruowania, technologii i eksploatacji maszyn, posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz wybranych zagadnień informatycznych, ekonomicznych, prawnych i ochrony środowiska.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Specjalności: 
  • konstrukcja i eksploatacja maszyn
  • mechanika stosowana
  • technologia budowy maszyn
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Zdobyta podczas studiów drugiego stopnia szeroka wiedza umożliwia zatrudnienie nie tylko w przemyśle ale również w jednostkach naukowo-badawczych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, firmach konsultingowych. Absolwenci mogą też szukać zatrudnienia w szkolnictwie wyższym i średnim oraz w innych dziedzinach związanych np. z informatyką.

Polski

Poznaj nasz kampus