Mechanika i budowa maszyn

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia niestacjonarne: 1,5 roku

Poznaj nasz kampus