Future Mobility

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

4 semestry

Czy wiesz że?

Każdego roku około 1 400 000 osób na świecie umiera z powodu wypadków drogowych. Najbardziej akredytowane statystyki dotyczące przyczyn tych wypadków przypisują je, w około 90% przypadków, niewłaściwemu zachowaniu lub rozproszeniu uwagi kierowcy. Tylko w około 2% przypadków powodem są wady technologiczne. Wszystkie dostępne obecnie niezależne prognozy naukowe potwierdzają, że wraz z powszechnym stosowaniem systemów autonomicznych w pojazdach należy spodziewać się dużego spadku liczby i dotkliwości wypadków drogowych.

Poznaj nasz kampus