75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Chemia budowlana

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Oferta programowa kierunku chemia budowlana otwiera przed młodzieżą perspektywę zdobycia wyższego wykształcenia, nowoczesnego zawodu i umiejętności skutecznego kierowania własną karierą. Realizacja kształcenia na kierunku chemia budowlana jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem przyszłych pracodawców na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W trakcie tworzenia i realizacji studiów I stopnia przedstawiciele przemysłu, m.in. skupieni w Stowarzyszeniu Producentów Chemii Budowlanej, z którym uczelnie partnerskie (PG, PŁ i AGH podpisały porozumienie) mieli wpływ na dobór przedmiotów i określenie sylwetki absolwenta, a obecnie oferują praktyki i tematy projektów inżynierskich, realizowanych w zakładach przemysłowych.

Celem kształcenia jest przekazanie studentom gruntownej wiedzy z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania nowoczesnych materiałów budowlanych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu, w duchu rozwoju zrównoważonego.

 

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Specjaliści z zakresu chemii budowlanej będą posiadali wiedzę o technologiach wytwarzania materiałów budowlanych, o zaawansowanych technologiach modyfikowania materiałów, zaawansowanych metodach badań materiałów, zagospodarowaniu surowców wtórnych w budownictwie, zarządzaniu w zakładach produkcyjnych oraz umiejętność projektowania procesów technologicznych i instalacji przemysłowych. Absolwenci studiów II stopnia kierunku chemia budowlana będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze budownictwa, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie chemii budowlanej oraz podjęcia studiów III stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus