Biogospodarka zrównoważona

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Czy wiesz że?

Kiedyś, to co stare, zużyte, niepotrzebne lądowało w koszu jako „śmieci”, które później zaczęto nazywać „odpadami”. Dziś, zgodnie z zasadami biogospodarki, właściwsze jest używanie określenia „surowce”. Jej rozwój oparty na nowoczesnych technologiach pozwala na wykorzystanie potencjału ukrytego w odpadach i ich recykling, czyli na ich ponowne użycie do produkcji nowych artykułów przemysłowych.

Poznaj nasz kampus