STRONA GŁÓWNA

Architektura (język angielski)

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier architekt
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Poznaj nasz kampus