75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Architektura

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Na kierunku architektura, na studiach II stopnia prowadzony jest jeden program studiów: architektura w języku polskim i angielskim. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat deklaruje chęć studiowania w języku obcym.Studia na tym kierunku pozwalają ukształtować wyobraźnię przestrzenną i przygotowują do tworzenia różnorodnych form obiektów architektonicznych w ramach przedmiotów kierunkowych, takich jak: projektowanie architektoniczne w kontekście śródmiejskim, projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej, projektowanie urbanistyczne, integracja procesów projektowania –BIM (od roku 2019/2010 przedmiot będzie skoordynowany dla 3 kierunków studiów prowadzonych na Wydziale). Ważny element edukacji stanowią moduły związane z konserwacją zabytków oraz z rewitalizacją i rehabilitacją środowiska zurbanizowanego. Problematyka ta od wielu lat jest silną stroną Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ (Instytut prowadzi w tym zakresie, wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim) studia II stopnia.

Zajęcia plastyczne pozwalają na rozwinięcie wyobraźni przestrzennej oraz wrażliwości na kolor, proporcję czy grę światła. Student zapoznaje się również z podstawową wiedzą ogólnobudowlaną. Zdobywa wiedzę, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętność kierowania procesem wykonawczym w zakresie architektury wnętrz zarówno w obiektach nowo projektowanych, jak i adaptowanych. Studia dają możliwość zapoznania się z zagadnieniami teoretycznymi, a dzięki modułom seminariów, ściśle powiązanym z badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale, w Instytucie i przedmiotowi Metodyka pracy naukowej, przygotowują także do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Od roku 2019/2020 przedmiotom projektowym towarzyszyć będą seminaria naukowo-badawcze i specjalistyczne.

Siatka godzin, dokładna lista przedmiotów prowadzonych w każdym semestrze, znajduje się na stronie www.programy.p.lodz.pl

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier architekt
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą. Mogą podejmować się pracy zawodowej w biurze architektonicznym oraz działalności zawodowej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Mogą planować rozwój kariery zawodowej w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, jak również w branży związanej z architekturą wnętrz. Absolwenci architektury są przygotowani do współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych.

Absolwenci mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej. Są także przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus