Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Ciężarówka i samolot.

Future Mobility

Tytuł zawodowy

magister inżynier

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

4

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Kierunek Future Mobility to interdyscyplinarne studia dla inżynierów chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, optymalizacji i zarządzania przyszłą oraz obecną infrastrukturą mobilności. Naszą misją jest wykształcenie specjalistów, którzy będą tworzyć nowy, łatwy, produktywny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska transport. Wykładowcy pomagają studentom zrozumieć działanie świata budowy i eksploatacji pojazdów. Poznają oni różne typy pojazdów, w tym pojazdy elektryczne i autonomiczne, a także tradycyjne środki transportu, takie jak samochody, autobusy, a nawet samoloty. Dzięki zajęciom z zakresu dynamiki czy mechatroniki wiedzą, w jaki sposób pilot steruje śmigłowcem i samolotem. Poznają również materiały i technologie stosowane w projektowaniu i budowie pojazdów. Zdobywają również wiedzę z zakresu elektrycznych i autonomicznych pojazdów. Dzięki temu wiedzą, jakie są korzyści i wyzwania związane z pojazdami elektrycznymi i autonomicznymi. Poznają infrastrukturę potrzebną do obsługi tych pojazdów, w tym systemy magazynowania energii, stacje ładowania i sieci komunikacyjne. Poznają także zagadnienia związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w mobilności, w tym możliwości aplikacyjne sztucznej inteligencji w zakresie predykcyjnej konserwacji i optymalizacji ruchu pojazdów. Zagadnienia takie jak uczenie maszynowe, rozpoznawanie obrazów oraz przetwarzanie języka naturalnego nie są im obce. Umieją także stosować metody i wzorce z zakresu analityki danych, a nawet wykorzystywać technologie 5G i ICT w komunikacji między pojazdami oraz między pojazdami a infrastrukturą, a także jako wsparcie zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym i zdalnej kontroli pojazdów.

  Future Mobility to multidyscyplinarne podejście do studiowania, bazujące na wiedzy z zakresu różnych dziedzin, w tym inżynierii mechanicznej, inżynierii elektrycznej i informatyki. Wiele zajęć laboratoryjnych i projektowych realizowanych jest z partnerami przemysłowymi. Staże i praktyki w nowoczesnych branżach pozwolą na zdobycie praktycznego doświadczenia, a projekty badawcze i wyzwania projektowe pomogą rozwinąć umiejętności i wiedzę potrzebne do odniesienia sukcesu w tej nowej dziedzinie. Program studiów znajduje się na stronie.

   

  Kompetencje, które zyskasz

  Spedycja
  Systemy transportowe
  Hybrydowe układy napędowe
  Inżynieria mechaniczna
  Układy ASR, ABS, ESP
  Sterowanie ruchem

  O Tobie

  Akredytowane statystyki dotyczące przyczyn wypadków drogowych przypisują je w około 90% przypadków niewłaściwemu zachowaniu lub rozproszeniu uwagi kierowcy. Tylko w około 2% przypadków powodem są wady technologiczne. Wszystkie dostępne obecnie niezależne prognozy naukowe potwierdzają, że wraz z powszechnym stosowaniem systemów autonomicznych w pojazdach należy spodziewać się dużego spadku liczby i dotkliwości wypadków drogowych. To właśnie w tym kierunku będzie rozwijał się przemysł w najbliższych latach. Poszukiwani na rynku pracy są specjaliści, którzy będą posiadali kwalifikacje do projektowania, konstruowania i eksploatacji autonomicznych systemów transportu powietrznego oraz naziemnego. Aby stać się jednym z nich, wybierz studia na kierunku Future Mobility. Zdobędziesz wiedzę z zakresu technologii oraz modeli biznesowych nowoczesnego transportu odpowiadającą potrzebom nadchodzących zmian w zakresie mobilności. Zyskasz również umiejętności tworzenia i obsługi inteligentnej infrastruktury transportowej tworzącej pomost komunikacyjny pomiędzy użytkownikami i pojazdami. Absolwenci kierunku Future Mobility przygotowani są do podjęcia pracy w sektorach przemysłu mobilności ze szczególnym uwzględnieniem powietrznych i lądowych środków transportu, pojazdów autonomicznych, utrzymania ruchu i infrastruktury mobilności, komunikacji, rozwiązań cyfrowych, przetwarzania danych oraz systemów bezpieczeństwa. Mają także możliwość prowadzenia działalności inżynierskiej w ramach własnej firmy produkcyjnej i/lub usługowej.

  Wybierz praktyczny kierunek, jakim jest Future Mobility, a stworzysz nowe miejsca pracy i wykształcisz zdolności będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie i rozwijającą się technologię rynku usług transportowych. 

  Praktyki

  Praca po studiach

  • zakłady obsługowo-naprawcze środków transportu, jednostki eksploatacji transportu samochodowego i szynowego
  • jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, transportu szynowego oraz przedsiębiorstwa spedycyjne
  • laboratoria badawczo-rozwojowe z zakresu inżynierii mechanicznej, automatyki, elektroniki i elektrotechniki
  • własna firma transportowa
  • rozwój naukowy