STRONA GŁÓWNA

Zwiedzanie wydziałów

Obecnie nie prowadzimy akcji zwiedzania wydziałów. Wrócimy do tej formy wkrótce.

 

Poznaj wydział od A do Z

Zapraszamy na specjalne, całodniowe wizyty uczniów na każdym wydziale obejmujące np.: spotkanie z władzami wydziału, wykład popularno-naukowy, laboratoria / warsztaty, spotkanie ze studentami i zwiedzanie laboratoriów jednostki.
 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 1. Ścieżka „Nowoczesne laboratorium badawcze” – ocena unikalnych właściwości wyrobów polimerowych – prezentacja nowoczesnej aparatury pomiarowej zgromadzonej w Katedrze. Czas trwania od 20 min. do 2h; dr hab. inż. Ewa Skrzetuska prof. uczelni
 2. Ścieżka „Technologie polimerowe od granulki do wyrobu końcowego” – prezentacja laboratoriów technologicznych w Katedrze. Czas trwania od 20 min. do 2h; dr hab. inż. Grzegorz Szparaga
 3. Ścieżka „4X bio - biodegradacja, bioresorpcja, biozgodność biopolimerów” – prezentacja biopolimerów stosowanych w medycynie i sposobów ich przetwarzania. Czas trwania od 20 min. do 2h; dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
 4. Ścieżka „Metrologia włókiennicza” – zakres laboratorium obejmuje ocenę wyrobów włókienniczych począwszy do włókna aż do wyrobu końcowego, metody pomiarowe każdorazowo ustalane z nauczycielem prowadzącym. Możliwość zajęć cyklicznych, prezentujących różne elementy pomiarowe; dr hab. Michał Puchalski prof. uczelni
 5. Ścieżka „Instrumentalna ocena właściwości barierowych tekstyliów w stosunku  do promieniowania UV” Czas od 30 min. do 1,5h. Grupa 8-10 osób. dr inż. W. Machnowski,  mgr H. Wrzosek, dr inż. S. Sztajnowski. Prezentacja spektrofotometru UV – Vis. Pokaz  pomiarów parametru UPF dla rożnych materiałów w tym wyrobów tekstylnych.
 6. Ścieżka „Poznaj laboratorium mikroskopii specjalnej”; dr hab. Michał Puchalski prof. uczelni
 7. „Akademia młodego włókiennika” - Ścieżka dla gimnazjum:
  1. Krótki wykład pt. "Kosmiczne tekstylia" (30min); doc dr inż. Marek Idzik
  2. I moduł zajęć warsztatowych:
   Ćwiczenia 1: Projekt i wykonanie wyrobu włókninowego z uwzględnieniem aspektów wzorniczych (45min); doc dr inż. Marek Idzik
   Ćwiczenie 2: Projektowanie komfortu cieplnego odzieży (45min); dr hab. inż. Ewa Skrzetuska, prof. uczelni
  3. II moduł zajęć warsztatowych:
   Ćwiczenie 1: "Odziej" się na zimę - projektowanie i wytwarzanie wyrobów dzianych (45min); dr inż. Magdalena Kłonowska, dr inż. Katarzyna Pieklak
   Ćwiczenie 2: Zabawa kolorem i wzorem (45min)
 8.  „Akademia młodego włókiennika” – Ścieżka dla szkół ponadgimnazjalnych:
  1. Spotkanie przedstawiciela władz wydziału z całą grupą uczniów
  2. Krótki wykład pt. "Kosmiczne tekstylia" (30min); doc dr inż. Marek Idzik
  3. I moduł zajęć warsztatowych
   Ćwiczenia 1: Komputerowe projektowanie wyrobów dziewiarskich (45-60min); dr inż. Magdalena Kłonowska, dr inż. Katarzyna Pieklak
   Ćwiczenie 2: Projektowanie komfortu cieplnego odzieży w oparciu o manekina i właściwości mechaniczne na maszynie wytrzymałościowej (45-60min); dr hab. inż. Ewa Skrzetuska prof. uczelni , dr hab. Michał Puchalski prof. uczelni, dr hab. inż. Sławomir Sztajnowski prof. uczelni
  4. II moduł zajęć warsztatowych:
   Ćwiczenie 1: Mikroskopia włókien (60min); dr hab. inż.  Sławomir Sztajnowski, prof. uczelni, dr hab. Michał Puchalski, prof. uczelni

Spotkania umawia dr hab. Michał Puchalski, prof. uczelni tel. 42 631-33-22, michal.puchalski@p.lodz.pl

 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Wydział zaprasza na spotkanie wg poniższego scenariusza:

1. Spotkanie z całą grupą uczniów w audytorium - powitanie przez przedstawiciela Kolegium Dziekańskiego Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ - krótki wykład prezentujący Wydział i kierunki - (ok. 15-20 min.)

2. W zależności od liczby uczniów:
a) wykład przystosowany dla grupy wiekowej (Ciemna strona Facebooka i Snapchata, James Bond - licencja na reklamowanie, Odzysk energii odpadowej, Czy metal może pływać?, Świat innowacyjnej reklamy, Innowacyjna przedsiębiorczość ) - (45-60 min.)

b) zwiedzanie Wydziału (pracownie komputerowe i wykładowe, królestwo Dziekana, krótka historia Pałacu Schaiblera (obecnie zajmowana przez Wydział OiZ)) - ok. (30 min).

c) spotkanie ze studentami Kół Naukowych i Wydziałowej Rady Studentów - ok. (30 min).

Spotkania umawia dr hab inż. Grzegorz Szymański tel. 42 631-37-59; grzegorz.szymanski@p.lodz.pl

 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Poznaj wydział dzięki interaktywnej ścieżce dydaktycznej „4 żywioły”, podczas której można obserwować nowoczesne zaplecze laboratoryjne i aparaturę pomiarową. (30 min/ w 1 laboratorium). Zapraszamy do laboratorów w budynku LabFactor:

 • Laboratorium technologii wody i ścieków
 • Laboratorium suszenia płomieniowego
 • Laboratorium wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa
 • Laboratorium czystych technologii i konwersji odpadów

Spotkania umawia dr inż Aleksandra Zimińska - Stolarska 42 631-37-87; 604-943-132; aleksandra.zieminska-stolarska@p.lodz.pl
 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ

Instytut zaprasza na spotkanie wg poniższego scenariusza:

 1. Powitanie – krótka prezentacja dotycząca Instytutu Papiernictwa i Poligrafii - (ok. 15-20 min.)
 2. W zależności od liczby uczniów do wyboru jeden lub dwa  warsztaty z poniższej listy:
 • Rozpoznawanie rodzaju mas włóknistych za pomocą mikroskopu,
 • Czerpanie papieru,
 • Tajemnica papieru powlekanego,
 • Zwykłe i niezwykłe odbitki,
 • Pokaz symulatora maszyny papierniczej,
 • Zabawa z barwą.
 1. Zwiedzanie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii.

Spotkania umawia dr inż Agnieszka Wysocka - Robak tel. 42 631-38-41; agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl

 

Poznaj nasz kampus