STRONA GŁÓWNA

Technologia żywności i żywienie człowieka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

dla inż. 1,5 roku

dla lic. 2 lata

Poznaj nasz kampus