STRONA GŁÓWNA

Technologia kosmetyków

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Program studiów magisterskich drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku technologia kosmetyków jest unikatowy w Polsce. Kształcenie obejmuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w dziedzinie produkcji, kontroli jakości i wprowadzania na rynek kosmetyków, w tym kosmetyków naturalnych. Odbywana w czasie studiów 3-miesięczna praktyka zawodowa, połączona z wykonaniem pracy dyplomowej, podnosi kwalifikacje niezbędne do organizowania i efektywnego zarządzania wszystkimi etapami procesu wytwarzania kosmetyków bezpiecznych dla konsumentów.

Główne przedmioty:

technologia preparatów kosmetycznych, analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków, projektowanie produktu kosmetycznego, produkty zapachowe i podstawy perfumerii, jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, mikrobiologia kosmetyków.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia dla inż. trwają 1,5 roku

studia dla lic. trwają 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Gwarantujemy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, organizowania oraz nadzorowania produkcji kosmetyków, w tym innowacyjnych kosmetyków naturalnych. Nauczysz się projektować produkty kosmetyczne, kierować i zarządzać procesami badania i wprowadzania na rynek kosmetyków,. efektywnie je wykorzystywać w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA, nawiązywać współpracę z firmami dystrybuującymi surowce kosmetyczne. Uzyskasz kompetencje do prowadzenia własnej firmy.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i wprowadzaniem na rynek kosmetyków, w gabinetach kosmetycznych. Dzięki szerokiej wiedzy będziesz przygotowany także do pracy w firmach z branży farmaceutycznej i chemicznej oraz w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

 

Polski

Poznaj nasz kampus