STRONA GŁÓWNA

Technologia chemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studenci rozwijają umiejętność posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych. Wiedzy specjalistycznej towarzyszy dobra znajomość chemii, technologii chemicznej, matematyki i fizyki oraz angielskiej terminologii chemicznej i technologicznej. Studenci poznają sposób otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, uczą się, jak postępować z towarami zużytymi i odpadami, promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi oraz jak posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Studenci poznają procesy technologiczne (w szczególności procesy przyjazne środowisku), a także zdobywają umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
  • inżynieria biomedyczna i radiacyjna
  • kataliza przemysłowa
  • technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej
  • technologia leków i środków ochrony roślin
  • technologia polimerów
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w innych instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii chemicznej. Posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej chemii i technologii chemicznej z uwzględnieniem wybranej specjalności. Są przygotowani do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych i technologicznych oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Potrafią rozwiązywać problemy technologiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy danych oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną. Mają wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, znają zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kierują się przy opracowywaniu procesów technologicznych. Są gotowi do podjęcia pracy w przemyśle, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania. Mają wpojone zasady ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

 

Polski

Poznaj nasz kampus