Computer Science and Information Technology

Studia magisterskie w zakresie informatyki i to w języku angielskim! Świetne wykształcenie w najlepszej dziedzinie ostatnich lat.

Zobacz opisy kierunków

Studia II stopnia

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)