STRONA GŁÓWNA

Stała współpraca dydaktyczna ze szkołami

Każda szkoła zainteresowana stałą współpracą dydaktyczną z Politechniką Łódzką może podpisać stosowną umowę z władzami uczelni i przywozić uczniów na zajęcia.

Można nawiązać kontakty bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami, albo z Politechniką ogólnie. Każda forma współdziałania jest omawiana indywidualnie uwzględniając zapotrzebowanie uczniów i nauczycieli.

Osoba odpowiedzialna za ustalanie szczegółów tego typu współpracy to:

dr Rafał Ledzion
Pełnomocnik Rektora ds. promocji uczelni w środowisku szkolnym
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej
tel +48 42 631 39 65 , fax +48 42 631 36 39, kom. 602-825-611
e-mail: rafal.ledzion@p.lodz.pl

Poznaj nasz kampus