Smart Manufacturing

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

2 lata.

Poznaj nasz kampus