STRONA GŁÓWNA

Rozmowy kwalifikacyjne

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickiego 2019/2020

Wymagania, terminy i miejsca rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

 

Komisja Rekrutacyjna odstąpiła od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 na następujące kierunki:

  • budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Computer Science and Information Technology
  • Electronic and Telecommunication Engineering
  • planowanie przestrzenne
  • rewitalizacja miast
  • włókiennictwo
  • wzornictwo

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus