STRONA GŁÓWNA

Rozmowy kwalifikacyjne

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickiego 2019/2020

Wymagania dla kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

 

 

Poznaj nasz kampus