STRONA GŁÓWNA

Rozmowy kwalifikacyjne

Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

architektura

architektura (j. angielski)

WBAIŚ
Komisja Rekrutacyjna odstąpiła od przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.
biotechnologia (4- semestralne) WBINOŻ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
budownictwo WBAIŚ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
Computer Science and Information Technology WEEIA/WFTIMS/CKM

Rozmowy kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia będą przeprowadzone 19 września 2022 r., stacjonarnie w budynku IFE, ul. Żwirki 36, sala nr 103 (I piętro), rozpoczną się o godzinie 10:00. 
Rozmowy będą poprzedzone testem znajomości języka angielskiego, który będzie przeprowadzony w formie on-line.
Test językowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się poprzez platformę MS Forms 19 września 2022 r. o godzinie 08:00 i będzie trwał ok. 45 min.
Link do testu językowego oraz zaproszenie na rozmowę z wyznaczoną godziną zostanie przesłany do kandydatów drogą mailową dnia 16 września 2022 r. do godziny 15:00.

The recruitment interviews will be conducted at IFE Building (Żwirki 36 street) - September 19, 2022, from 10:00: room 103 (1st floor)

The language test for all candidates will be held on-line via the MS Forms platform on September 19, 2022 at 08:00 and will last approximately 45 minutes.

A link to the language test and an invitation to an interview at the appointed time will be sent to the candidates by e-mail on September 16, 2022, by 15:00.

elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, j. angielski) WEEIA nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
elektrotechnika WEEIA nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
Future Mobility* WM

Rozmowy kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia będą przeprowadzone 19 września 2022 r., stacjonarnie w budynku IFE, ul. Żwirki 36, sala nr 16, rozpoczną się o godzinie 10:00. Rozmowy będą poprzedzone testem znajomości języka angielskiego, który będzie przeprowadzony w formie on-line.

Test językowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się poprzez platformę MS Forms 19 września 2022 r. o godzinie 08:00 i będzie trwał ok. 45 min.

Link do testu językowego oraz zaproszenie na rozmowę z wyznaczoną godziną zostanie przesłany do kandydatów drogą mailową dnia 16 września 2022 r. do godziny 15:00.

The recruitment interviews will be conducted at IFE Building (Żwirki 36 street) - September 19, 2022, from 10:00: room 16

The language test for all candidates will be held on-line via the MS Forms platform on September 19, 2022 at 08:00 and will last approximately 45 minutes.

A link to the language test and an invitation to an interview at the appointed time will be sent to the candidates by e-mail on September 16, 2022, by 15:00.

informatyka WEEIA nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne) WIPOŚ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
inżynieria ochrony środowiska (4-semestralne) WIPOŚ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
inżynieria ochrony środowiska (3-semestralne) WIPOŚ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Master in Mechanical Engineering WM/CKM

Rozmowy kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia będą przeprowadzone 19 września 2022 r., stacjonarnie w budynku IFE, ul. Żwirki 36, sala nr 12, rozpoczną się o godzinie 10:00. Rozmowy będą poprzedzone testem znajomości języka angielskiego, który będzie przeprowadzony w formie on-line.

Test językowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się poprzez platformę MS Forms 19 września 2022 r. o godzinie 08:00 i będzie trwał ok. 45 min.

Link do testu językowego oraz zaproszenie na rozmowę z wyznaczoną godziną zostanie przesłany do kandydatów drogą mailową dnia 16 września 2022 r. do godziny 15:00.

The recruitment interviews will be conducted at IFE Building (Żwirki 36 street) - September 19, 2022, from 10:00: room 12

The language test for all candidates will be held on-line via the MS Forms platform on September 19, 2022 at 08:00 and will last approximately 45 minutes.

A link to the language test and an invitation to an interview at the appointed time will be sent to the candidates by e-mail on September 16, 2022, by 15:00.

Master of Business Studies WOIZ/CKM

Rozmowy kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia będą przeprowadzone 19 września 2022 r., stacjonarnie w budynku IFE, ul. Żwirki 36, sala nr 22, rozpoczną się o godzinie 10:00. Rozmowy będą poprzedzone testem znajomości języka angielskiego, który będzie przeprowadzony w formie on-line.

Test językowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się poprzez platformę MS Forms 19 września 2022 r. o godzinie 08:00 i będzie trwał ok. 45 min.

Link do testu językowego oraz zaproszenie na rozmowę z wyznaczoną godziną zostanie przesłany do kandydatów drogą mailową dnia 16 września 2022 r. do godziny 15:00.

The recruitment interviews will be conducted at IFE Building (Żwirki 36 street) - September 19, 2022, from 10:00: room 22

The language test for all candidates will be held on-line via the MS Forms platform on September 19, 2022 at 08:00 and will last approximately 45 minutes.

A link to the language test and an invitation to an interview at the appointed time will be sent to the candidates by e-mail on September 16, 2022, by 15:00.

Master of Operations Management WOIZ/CKM

Rozmowy kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia będą przeprowadzone 19 września 2022 r., stacjonarnie w budynku IFE, ul. Żwirki 36, sala nr 2, rozpoczną się o godzinie 10:00. Rozmowy będą poprzedzone testem znajomości języka angielskiego, który będzie przeprowadzony w formie on-line.

Test językowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się poprzez platformę MS Forms 19 września 2022 r. o godzinie 08:00 i będzie trwał ok. 45 min.

Link do testu językowego oraz zaproszenie na rozmowę z wyznaczoną godziną zostanie przesłany do kandydatów drogą mailową dnia 16 września 2022 r. do godziny 15:00.

The recruitment interviews will be conducted at IFE Building (Żwirki 36 street) - September 19, 2022, from 10:00: room 2

The language test for all candidates will be held on-line via the MS Forms platform on September 19, 2022 at 08:00 and will last approximately 45 minutes.

A link to the language test and an invitation to an interview at the appointed time will be sent to the candidates by e-mail on September 16, 2022, by 15:00.

matematyka stosowana WFTIMS nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
mechanika i budowa maszyn WM nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
nanotechnologia (j. angielski) WCH nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

papiernictwo i poligrafia (studia stacjonarne)

papiernictwo i poligrafia (studia niestacjonarne)

WOIZ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
planowanie przestrzenne WBAIŚ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
technologia kosmetyków (4-semsetralne) WBINOŻ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
włókiennictwo WTMIWT nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
wzornictwo WTMIWT nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
zarządzanie WOIZ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
zarządzanie i inżynieria produkacji WOIZ nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

* Studia przewidziane do uruchomienia

 

WM - Wydział Mechaniczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WCH - Wydział Chemiczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 

 

 

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

architektura

architektura (j. angielski)

WBAIŚ Komisja Rekrutacyjna odstąpiła od przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.
biotechnologia (4- semestralne) WBINOŻ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

budownictwo WBAIŚ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Computer Science and Information Technology WEEIA/WFTIMS/CKM

1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia
2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku informatyka                                                                                          
3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie 

elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, j. angielski) WEEIA

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.        

elektrotechnika WEEIA

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Future Mobility* WM
  1. Sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia
  2. Sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania nauki na kierunku Future Mobility:
  • umiejętność podstaw konstruowania
  • podstawowe wiadomości z mechaniki, wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, termodynamiki, technologii informacyjnych oraz podstaw programowania
  1. Analiza programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
Sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
informatyka WEEIA

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne) WIPOŚ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

inżynieria ochrony środowiska (4-semestralne) WIPOŚ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

inżynieria ochrony środowiska (3-semestralne) WIPOŚ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Master in Mechanical Engineering WM/CKM 1. sprawdzenie kompetencji w zakresie obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia
2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn:
- umiejętność podstaw konstruowania
- podstawowe wiadomości z mechaniki, wytrzymałości, inżynierii materiałów, technik wytwarzania, termodynamiki
  i mechaniki płynów
3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
Master of Business Studies WOIZ/CKM 1. sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie:
- zarządzania
- finansów przedsiębiorstw
- marketingu
- zarządzania zasobami ludzkimi
- podstaw metod ilościowych
2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku zarządzanie
3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
Master of Operations Management WOIZ/CKM 1. sprawdzenie podstawowych kompetencji w zakresie:
- produkcji,
- wytwarzania,
- kosztów produkcji,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- zarządzania jakością
- podstaw metod ilościowych
2. sprawdzenie predyspozycji do kontynuowania studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
3. analizę programu zrealizowanego przez kandydata na studiach pierwszego stopnia
4. sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
matematyka stosowana WFTIMS

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

mechanika i budowa maszyn WM

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

nanotechnologia (j. angielski) WCH

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.                         

papiernictwo i poligrafia (studia stacjonarne)

WOIZ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

papiernictwo i poligrafia (studia niestacjonarne) WOIZ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

planowanie przestrzenne WBAIŚ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

technologia kosmetyków (4-semsetralne) WBINOŻ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

włókiennictwo WTMIWT

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku obcym.

włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku angielskim.

wzornictwo WTMIWT

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku obcym.

wzornictwo (j. angielski) WTMIWT

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w  zajęciach odbywających się w języku angielskim.

zarządzanie WOIZ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

zarządzanie i inżynieria produkacji WOIZ

nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

* Studia przewidziane do uruchomienia

 

WM - Wydział Mechaniczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WCH - Wydział Chemiczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 

 

 

Poznaj nasz kampus