rekomendacje

Studia podyplomowe Zarządzanie Finansowe i Rachunkowość dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z obszaru rachunkowości i finansów  przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co znacznie ułatwia zarówno bezpośredni kontakt, jak i możliwość dyskusji z wykładowcami. Zdecydowana większość przedmiotów ma charakter praktyczny, a ćwiczenia i laboratoria w przeważającej części prowadzone są w oparciu o sprzęt komputerowy. Nie bez znaczenia jest fakt, że większość kadry stanowią osoby silnie związane z praktyką. Dzięki temu przekazywana wiedza nie ma jedynie charakteru teoretycznego, lecz również walor aplikacyjny. Studia umożliwiły mi poszerzenie oraz uporządkowanie swojej wiedzy w obszarze rachunkowości, a prowadzone podczas zajęć liczne studia przypadków dały możliwość zestawienia wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi sytuacjami biznesowymi.

Paweł Kościelniak

Kontroler kosztów w przedsiębiorstwie produkcym, Doktorant na Wydziale OiZ PŁ

 

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy prowadzone od 2005 roku (zakończone 22 edycje) to moja furtka do kariery zawodowej.

Studia pozwoliły mi na zapoznanie się z ogromną i różnorodną wiedzą o BHP, wykładowcy wskazali też techniki i kierunki pracy nowoczesnej służby BHP.  Wykształcili we mnie poczucie świadomości i odpowiedzialności związanej z zawodem oraz wszczepili zasadę podnoszenia poziomu BHP przez budowanie wysokiej świadomości i wiedzy pracodawców i pracowników, dzięki czemu mogłem pracować od 2007 roku na stanowiskach BHP w dużych zakładach produkcyjnych między innymi w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym WIFAMA-PREXER w Łodzi.

Główny specjalista ds. BHP, inż. Piotr Metelski

 

Do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania i Systemów Zarządzania Jakością skłoniła mnie chęć rozwijania umiejętności i perspektywa poszerzenia możliwości zawodowych. Program studiów pokrywał się z moimi oczekiwaniami. Zajęcia ukierunkowane były na praktyczne zaznajomienie się z zagadnieniami związanymi z jakością. Taka forma zajęć bardzo mi odpowiadała. Prowadzący to profesjonaliści z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia ogólnie oceniam jako bardzo dobre. Ważna była również możliwość zdobycia Certyfikatów. Polecam te studia.

Irena Bąk-Sypień

 

Jestem absolwentką XIV edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych, rok akademicki 2014/15. Studia Podyplomowe prowadzone były na bardzo wysokim merytorycznym poziomie kształcenia. Wykładowcami byli wysokiej klasy profesjonaliści z doświadczeniem praktycznym a także aktywni zawodowo specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, niejednokrotnie absolwenci tych Studiów. Niełatwe zagadnienia związane z bezpieczeństwem instalacji przemysłowych przekazywane były w sposób jasny i zrozumiały. Wykładowcy byli otwarci na dyskusje i pytania uczestników, co sprawiło, że zajęcia były ciekawe. Szczególnie zajmujące, nieszablonowe były zajęcia prowadzone przez Kierownika Studiów Profesora Adama Markowskiego. Interesująca była sesja wyjazdowa w Grupie LOTOS S.A. w Gdańsku, gdzie sporządzaliśmy analizy bezpieczeństwa wytypowanych obiektów w aspekcie zapobiegania poważnym awariom. Prace te były później prezentowane i oceniane przez użytkowników instalacji.

Pod względem organizacyjnym studia również oceniam bardzo wysoko. Warunki lokalowe, liczba godzin, rozkład zajęć były dogodne dla studentów. Materiały dydaktyczne - książkę, broszury, konspekty, prezentacje wykorzystuję obecnie podczas pracy. Prezentacje dostarczane uczestnikom na bieżąco pocztą elektroniczną wyczerpywały tematykę zajęć. 

Sabina Grefenheim

 

Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji jako studia podyplomowe, realizowane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, były dla mnie wartościowym i praktycznym doświadczeniem przede wszystkim za sprawą rzetelnie przygotowanego programu studiów. Prowadzący zajęcia to profesjonaliści, fachowcy, a co najważniejsze praktycy w konkretnych, przedmiotowych dziedzinach, dzięki czemu z łatwością pokazują życiowe zastosowanie prezentowanej wiedzy.

Pod względem organizacyjnym studia również spełniły moje oczekiwania – bardzo dobry kontakt z administratorem studiów oraz dostępność materiałów dotyczących konkretnych zajęć przed ich rozpoczęciem, to kolejne czynniki „in plus” wskazanych studiów.

Polecam każdemu, kto próbuje swoich sił w roli menedżera.

Joanna Wlaźlak

Koordynator Oddziałów Usług Komunalnych „EKO – REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie

           

Rekomenduję studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej wszystkim specjalistom  i wszystkim, których celem jest zostanie specjalistą w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia. Dlaczego? Profesjonalny, wysoki poziom wykładów i zajęć praktycznych realizowany w grupie osób z branży pozwala na analizę tematycznych problemów z innej perspektywy, w sposób umożliwiający naukę nie tylko na podstawie merytoryki, ale również doświadczenia kolegów po fachu. To wyższy poziom procesu poznawania dziedziny niezwykle dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju. Nie mogę pominąć również twórczej atmosfery w trakcie zajęć i koleżeńskiej atmosfery w trakcie przerwJ Na największą uwagę zasługuje jednak moduł dotyczący elementów techniki medycznej – polecam wszystkim osobom, które w placówkach medycznych realizują zadania w procesie nadzoru nad aparaturą i sprzętem medycznym oraz tym osobom, których fascynuje pędzący świat technologii medycznych.

Aneta Kurzyńska

 

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE było najlepszą decyzją edukacyjną, jaką podjąłem. Rok spędzony na dokładnym poznaniu API, reguł stosowania języka, sposobu działania maszyny wirtualnej, środowiska programistycznego, wzorców projektowych, zespołowego tworzenia kodu źródłowego, pisania dokumentacji projektowej oraz stosowania technologii Java EE pozwolił mi uzyskać wiedzę do samodzielnego budowania dojrzałych aplikacji klasy enterprise. Położenie dużego nacisku na aktywne wykorzystanie języka Java w trakcie zajęć i omawianie na bieżąco wyników prac wyrobiło we mnie nawyki tworzenia przejrzystego, czytelnego i spełniającego standardy programistyczne kodu źródłowego.

Studia te są doskonałym wyborem zarówno dla osób planujących rozpoczęcie kariery programistycznej, jak i dla tych, którzy posiadaną wiedzę chcą ugruntować i poszerzyć o nowe zagadnienia. Obszerne materiały dostarczone przez prowadzących w formie prezentacji i kodu źródłowego stanowią cenne źródło informacji również po ukończeniu studiów. 

Jakub Błachucki (słuchacz edycji 4, 2014/2015 r.)

                       

Jestem absolwentką studiów podyplomowych Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne. Po skończeniu studiów mogę stwierdzić, iż zajęcia prowadzone były profesjonalnie i przez dobrze przygotowaną do tego kadrę. Na każdych zajęciach otrzymywaliśmy komplet materiałów ze szczegółowym opisem zadań do wykonania. Prowadzący byli pomocni i chętnie odpowiadali na każde zadawane pytanie. Plan studiów został tak ułożony, żebyśmy mogli jak najwięcej czasu poświęcać na ćwiczenia praktyczne, doskonalenie nabywanych umiejętności, a także rozwój  twórczości własnej, bo grafika to nie tylko obsługa programów, ale również sztuka. Zajęcia odbywały się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z najnowszymi wersjami programów komputerowych do obróbki grafiki i filmów oraz do tworzenia animacji. Studia zakończyły się napisaniem pracy końcowej - projektu o wybranym przez siebie temacie przy twórczym wykorzystaniu nabytych umiejętności. Ja wybrałam przygotowanie gry komputerowej, gdyż wymagało to ode mnie sporządzenia grafik i animacji oraz wykorzystania elementów programowania. Studia skończyłam z jeszcze większą motywacją do rozwoju nabytych umiejętności i odkrywania nowych możliwości programów jako narzędzi do realizacji pomysłów.

Agata Twardowska      

 

W okresie od X 2016r do VI 2017r miałem przyjemność uczestniczyć w studiach podyplomowych Administracja systemami GNU/Linux zorganizowanych na wydziale FTIMS. Jako nauczyciel informatyki w technikum uczestniczę w wielu spotkaniach tematycznych, kursach, studiach podyplomowych więc mam w pewnym sensie skalę porównawczą i chciałbym podzielić się z Państwem moimi uwagami i opisać czas spędzony na PŁ z grupą uczestników 12 edycji studiów.  Zajęcia organizowane były na wysokim poziomie : aktualizowane treści podręcznika, ćwiczenia i zadania praktyczne ciekawie prowadzone, w formie warsztatów z aktywnym uczestnictwem słuchaczy. Świetni prowadzący, wysokiej klasy dydaktycy, którzy potrafią zainteresować przedstawionym materiałem. Wielokrotnie tematyka części zajęć była prowadzona ze względu na zainteresowania i potrzeby grupy. Przez cały czas czuło się wsparcie prowadzących. Miłym zaskoczeniem okazały się organizowane spotkania z pracodawcami podczas których można było z pierwszej ręki dowiedzieć się o istniejącej koniunkturze na rynku pracy, panujących trendach i wykorzystywanej technologii jak również możliwości odbycia stażu. Bardzo dobra organizacja, komfortowa, dobrze wyposażona sala, właściwie dopasowany i skonstruowany pod kątem tematycznym harmonogram zajęć. Całość dopina udostępniona i należycie skonfigurowana platforma edukacyjna, która służyła nam nie tylko jako świetny panel komunikacyjny, baza materiałów ale też miejsce gdzie mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności. Z racji wykonywanego zawodu chciałbym podkreślić wartość studiów, które przekazują aktualną wiedzę teoretyczną kształtując umiejętność wykorzystania jej w środowisku produkcyjnym. Prowadząc zajęcia z młodzieżą staram się pozyskane wiadomości, osadzić w realnych problemach czy konfiguracjach. Dzięki temu uczniowie efektywniej uczestniczą w zajęciach, które często wykraczają poza ramy programu nauczania. Poza poszerzeniem i ugruntowaniem wiedzy z zakresu administracji Linux-em studia oferują coś więcej. W chwili obecnej mam zupełnie inne spojrzenie na temat konstrukcji procesu dydaktycznego. Studia zmieniły moje podejście do nauki i nauczania informatyki. Wciągnęły w wielki świat Linuksa, a dodatkowe spotkania z pracodawcami i sama postawa prowadzących zmotywowały do dalszego własnego rozwoju.

Robert Olejnik (słuchacz edycji 12, 2016/2017 r.)
    

 

Poznaj nasz kampus