PŁ. Dobrze wybrałem - Rafał Byczkowski

Zdobytą na Politechnice Łódzkiej wiedzę można wykorzystać w wielu dziedzinach gospodarki. Pan Rafał Byczkowski po studiach z zarządzania i inżynierii produkcji, które dawniej realizowane były na Wydziale Mechanicznym, czerpie wiele satysfakcji z pracy w branży medycznej. O uczelni z perspektywy wieloletniego doświadczenia opowiada audytor wiodący i ekspert certyfikujący w firmie TÜV Rheinland.

 

Jak ocenia Pan wybór kierunku studiów z perspektywy wieloletniej pracy zawodowej?

Minęło wiele lat od chwili, gdy zacząłem studia na Politechnice Łódzkiej. Wracając myślami do tamtego okresu, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że była to decyzja właściwa. Pewnie wielu młodych ludzi, którzy przystępują do matury, zadaje sobie pytanie: „Czy sama decyzja o wyborze uczelni oraz jej ukończenie daje gwarancję uzyskania wymarzonej, łatwej i dobrze płatnej pracy?”. Uważam, że dobre wykształcenie to podstawa, której nie da się niczym zastąpić, ale samo posiadanie dyplomu nie daje gwarancji uzyskania wymarzonej pracy. Studia to potencjał, który należy wykorzystywać, rozwijając swoje możliwości poprzez działalność w kołach naukowych, staże, praktyki, itp. Dyplom ukończenia studiów to również potencjał, który należy rozwijać. Jestem przekonany, że dopiero połączenie wiedzy, zdobytej na studiach, z gotowością do pracy i zaangażowaniem, daje gwarancję sukcesu.

Ukończył Pan zarządzanie i inżynierię produkcji, którą oferował wówczas Wydział Mechaniczny. Komu by go Pan studia na tym kierunku?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji zdecydowanie poleciłbym osobom, które interesują się tematami technologicznymi lub konstrukcją urządzeń, ale również chciałyby poznać podstawy zagadnień takich jak ekonomia przedsiębiorstw, rachunek kosztów wytwarzania czy zarządzanie jakością. Z całą pewnością, co związane jest z moją początkową karierą zawodową, ukończony przeze mnie kierunek mogę polecić tym osobom, które w przyszłości chciałyby pracować jako technolog, konstruktor lub pracownik kontroli jakości w firmach produkujących wyroby medyczne. Połączenie tego kierunku (wraz z doświadczeniem zawodowym w firmie produkcyjnej) polecam również osobom myślącym o wykonywaniu pracy Audytora / Eksperta / Eksperta Certyfikującego w Jednostce Certyfikującej / Notyfikowanej.

Pracuje Pan na stanowisku audytora wiodącego oraz eksperta certyfikującego w grupie TÜV Rheinland. Czym dokładnie się Pan zajmuje?

Obecnie pracuję w międzynarodowej grupie TÜV Rheinland, która jest między innymi odpowiedzialna za certyfikację wyrobów medycznych zgodnie z prawem europejskim. Jako audytor wiodący weryfikuję czy są spełnione odpowiednie wymagania prawne oraz normatywne w odniesieniu do świadczonych przez producenta usług lub wyrobów, które produkuje. Audyty wykonuję w kraju i za granicą, np. we Francji, Portugalii, Hiszpanii, Anglii, Tunezji, Czechach, Słowenii i Rosji. Podczas takich audytów ocenia się wszystkie procesy, które wpływają na jakość wyrobu medycznego oraz jego bezpieczne zastosowanie u ludzi (zarówno od strony technicznej jak i klinicznej), czyli na przykład produkcja wraz z zastosowaną technologią, sterylizacja, pakowanie, mikrobiologia, kontrola jakości, itd. Moja codzienność zawodowa to również bardzo duża odpowiedzialność oraz systematyczność, które w tym samym stopniu, poza zdobywaniem wiedzy, kształciły się we mnie w okresie studiów. Program kształcenia, który miałem przyjemność realizować, uważam za kompletny oraz niezwykle wartościowy. Ogrom zdobytej wiedzy, zrozumienie zagadnień technicznych oraz rozwinięcie logicznego myślenia – to wszystko do dnia dzisiejszego jest bardzo przydatne.

A jaką pracę wykonuje Pan w ramach pozostałych funkcji, jakie Pan pełni w grupie TÜV Rheinland?

Moim zajęciem jako Ekspert dla poszczególnych grup wyrobów jest również przeprowadzanie okresowych przeglądów dokumentacji technicznych, które producent wyrobu medycznego musi opracować. Podczas takich przeglądów ocenia się, czy wymagania prawne dla wyrobu medycznego oraz normatywne zostały spełnione. Obecnie moim głównym zajęciem jako Ekspert Certyfikujący jest wykonywanie przeglądów certyfikacyjnych dokumentacji audytowej oraz – po ich pozytywnym zakończeniu – wystawienie odpowiedniego certyfikatu dla producenta. Mam również uprawnienia do przeglądu kwalifikacji osób pracujących w Jednostce Certyfikującej / Notyfikowanej TÜV Rheinland, ubiegających się aby zostać Audytorem / Ekspertem.

Jakie są Pana zdaniem największe atuty naszej uczelni?

Wykonywana przeze mnie praca związana jest nierzadko z zagadnieniami technicznymi, których temat zgłębiałem na Politechnice dzięki zaangażowanym i wartościowym wykładowcom. Studia na Politechnice Łódzkiej dają nie tylko solidny fundament wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej, realizowanej podczas laboratoriów. Niewątpliwym atutem tej uczelni jest posiadanie świetnie przygotowanych wykładowców, którzy poszczególne tematy omawiali naprawdę szczegółowo. Takie podejście, procentuje na długie lata życia zawodowego. Warto także podkreślić, że wykładowcy na Politechnice Łódzkiej są otwarci na to, aby prace obligatoryjne, przygotowywane podczas studiów, były pisane na podstawie realnych procesów produkcyjnych realizowanych w firmach produkcyjnych. Z punktu widzenia późniejszej ścieżki zawodowej to szczególnie cenne.

 

adminRozmawiała: dr Aleksandra Pawlik

Grafika: Filip Podgórski

Zdjęcia: Rafał Byczkowski i grupa TÜV Rheinland.

 

TÜV Rheinland Polska to czołowa jednostka certyfikująca na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie, działająca na niemal wszystkich kontynentach.

 

Poznaj nasz kampus