PŁ. Dobrze wybrałam - Justyna Frydrych

Nieustanne wyzwania, możliwość sprawdzania się na wielu obszarach produkcyjnych, a do tego praca w środowisku międzynarodowym – to typowy dzień pracy Justyny Frydrych, kierownika projektu w firmie Compin Polska. O studiach na PŁ i swojej ścieżce zawodowej opowiada absolwentka jedynego kierunku francuskojęzycznego na Politechnice Łódzkiej – Gestion et Technologie.

Co skłoniło Panią do studiów w języku francuskim?

Kierunek Gestion et Technologie jest idealnym wyborem dla osób kochających język i kulturę Francji, które mają inżynierskie umysły i zamiłowanie do realiów produkcyjnych. W Łodzi to niepowtarzalna możliwość połączenia tych dwóch pasji w ciągu studiów, a następnie w dalszej karierze zawodowej. Warto wybrać ten kierunek nie tylko z racji prestiżu podwójnego dyplomu – Politechniki Łódzkiej i wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej. Dla mnie bardzo ważna była także różnorodność fakultetów dydaktycznych, szeroki wachlarz ciekawych zajęć praktycznych, możliwości wzięcia udziału w wymianie w ramach programu Erasmus i oczywiście rozwój umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie słownictwa technicznego.

Wiedzę ze studiów uzupełniała Pani za granicą, wybierając dość nietypowy na Pani studiach kierunek wyjazdu...

Tak, cały III rok spędziłam w Anglii, studiując European Business Management w Coventry University, w ramach programu studenckich wymian Erasmus. Mój wybór był dość kontrowersyjny. 90% osób z roku wybrało różne uczelnie we Francji, ale ja, wraz z dwiema koleżankami postanowiłyśmy zdobyć dodatkowy dyplom (tym razem angielski) podczas rocznych studiów typu BA. Studia te, poza cenną wiedzą, dały mi pełną swobodę wypowiadania się w języku angielskim i pozwoliły nawiązać relacje z ludźmi z całej Europy, a nawet świata.

Ważną chwilą był dla Pani kurs project managementu, który odbyła Pani na PŁ na czwartym roku studiów. W jaki sposób to wydarzenie wpłynęło na Pani życie zawodowe?

Kurs zorganizowany przez Politechnikę Łódzką we współpracy z International Project Management Associaction był ogromnym przełomem w toku moich studiów. Już wcześniej, podczas zajęć związanych z zarządzaniem i projektami, czułam, że ten obszar wyjątkowo mnie interesuje i chciałabym go zgłębić. Podczas kursu zdobyłam cenną wiedzę, która zaszczepiła we mnie projektowe podejście – na początku do zwykłych codziennych spraw, a następnie do zawodowych obszarów działania. Dzięki zdobytym umiejętnościom i poznanym technikom, miałam możliwość z sukcesem przeprowadzić swoje pierwsze transfery produkcji jako koordynator transferów, a następnie z powodzeniem zarządzać kolejnymi projektami.

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z firmą Compin Polska?

Pracę w Compin Polska zaczęłam niespełna miesiąc po obronie pracy magisterskiej, odpowiadając na zaproszenie do rekrutacji przesłane do absolwentów mojego kierunku. Nowo powstały Dział Kompozytów szukał wsparcia w nadzorze nad bieżącą produkcją oraz w rozwoju swojej działalności poprzez planowane transfery z francuskich oddziałów firmy. Początkowo jako asystentka działu, następnie jego kierowniczka, poprzez specjalistkę ds. transferów, aż do kierownika projektów, do chwili obecnej, codziennie rozwijam swoje kompetencje i umiejętności, czynnie uczestnicząc w fascynującym toku naszej produkcji, pomagając w rozwiązywaniu problemów oraz stale współpracując z Odbiorcami i docelowymi klientami naszych produktów.

Czym zajmuje się Pani na stanowisku kierownika projektu?

Jako kierownik projektów wraz z pozostałymi członkami poszczególnych zespołów projektowych, a także we współpracy z kierownikami projektu ze strony klienta, staram się realizować powierzone przedsięwzięcia zgodnie z określonym harmonogramem, budżetem i zadanym poziomem jakości. Na bieżąco pilotuję i zgłaszam konieczne modyfikacje, w porozumieniu z klientem zatwierdzamy ewentualne koszty odchyleń od ustalonych początkowo ram projektowych, gromadzę i udostępniam wszystkim zainteresowanym konieczną dokumentację, analizuję i zarządzam zidentyfikowanym ryzykiem i szansą – wszystko to w zgodzie z polityką i normami systemu zarządzania jakością przyjętymi w Compin Polska.

Czy tytuł inżyniera w dziedzinie zarządzania może otwierać nowe możliwości na rynku pracy?

Tytuł inżyniera jest ceniony nie tylko w kraju, ale i za granicą, więc warto powalczyć o te dodatkowe trzy literki przed nazwiskiem. Miałam przyjemność spotkać na studenckiej drodze wysoko wykwalifikowanych wykładowców, którzy potrafili zainspirować do poszukiwania własnej ścieżki kariery, a sama uczelnia udostępniała narzędzia i pomagała w rozwoju osobistym. Porównując poziom nauki na Politechnice z tym, którego doświadczyłam ja i koledzy z roku na zagranicznych uczelniach, zdecydowanie powinniśmy być dumni z bycia absolwentami naszej łódzkiej uczelni.

 

Rozmawiała: dr Aleksandra Pawlik

Grafika: Filip Podgórski

 

Compin Polska jest częścią Grupy Compin-Fainsa, której fabryki rozlokowane są w 3 krajach europejskich. Firma rozpoczęła swoją działalność 1 czerwca 2007 r. w Łodzi, ale początek firmy Compin we Francji to 1902 r. Polski oddział mieści się w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej 79. Zakład całościowo produkuje fotele do pociągów.

Poznaj nasz kampus