STRONA GŁÓWNA

Papiernictwo i poligrafia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Papiernictwa i Poligrafii
Wydział Organizacji i Zarządzania
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 1,5 roku

Poznaj nasz kampus