STRONA GŁÓWNA

Mechatronika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

To kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Na studiach drugiego stopnia przygotowuje się absolwentów do pracy naukowo-badawczej, zapewniając im wiedzę niezbędną do piastowania funkcji kierowniczych w przemysłowych placówkach naukowo-badawczych.

Studenci mają (tak jak na studiach pierwszego stopnia) możliwość wyboru bloków obieralnych, rozwijających obszary wiedzy, które ich najbardziej interesują. Proponowane bloki obieralne, to m.in.: systemy sztucznej inteligencji w mechatronice, systemy mikroprocesorowe i innowacje w mechatronice. Ponadto studenci mogą rozwijać swoje kompetencje przez realizację zajęć prowadzonych w języku angielskim.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Studia umożliwiają podjęcie pracy w dynamicznie rozwijających się branżach związanych z przemysłem elektromaszynowym, motoryzacją, sprzętem gospodarstwa domowego i innych, gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju elementy i systemy mechatroniczne.

Absolwenci są przygotowani do pracy w centrach badawczo-produkcyjnych projektujących i wytwarzających systemy mechatroniczne. Uzyskane wykształcenie stwarza również możliwości podjęcia pracy jako specjaliści do spraw obsługi i eksploatacji zaawansowanych systemów mechatronicznych lub podjęcia własnej działalności gospodarczej. Są też gotowi do podjęcia pracy wymagającej stosowania zaawansowanych narzędzi i technik informatycznych.

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus