STRONA GŁÓWNA

Matematyka stosowana

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Głównym komponentem wykształcenia na tym kierunku są umiejętności praktyczne w ramach zastosowań matematyki, elementem dopełniającym są wiedza i umiejętności informatyczne niezbędne do realizacji praktycznych zastosowań matematyki. Studenci, w szczególności w ramach zastosowań matematyki, sprawnie posługują się VBA, R-Studio, SQL oraz obsługą baz danych, posiadają więc umiejętności niezwykle cenne na rynku pracy.

Kształcenie odbywa się na czterech specjalnościach, które są rozszerzeniem i kontynuacją odpowiednich specjalności ze studiów licencjackich na kierunku matematyka stosowana.

  • W ramach specjalności zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach studenci zdobywają wiedzę w zakresie matematyki finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym i funkcjonowania rynku finansowego oraz matematyki ubezpieczeniowej i funkcjonowania rynku ubezpieczeń. 
  • Specjalność analiza danych w biznesie i logistyce pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się metodami i algorytmami eksploracji danych oraz jest związana z wykorzystaniem systemów baz danych w wydobywaniu wiedzy z danych.
  • Modelowanie matematyczne i optymalizacja to specjalność oferująca gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie budowania i analizowania modeli procesów przyrodniczych, technicznych oraz społecznych, dzięki czemu absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach badawczych, przemysłowych i naukowych zajmujących się modelowaniem różnorodnych procesów: technologicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, społecznych i ekonomicznych.
  • Matematyka z zastosowaniami to specjalność przeznaczona dla studentów chcących pogłębić swoją wiedzę z matematyki teoretycznej oraz zainteresowanych różnymi jej zastosowaniami, np. w modelowaniu zagadnień grafowych, zagadnień aproksymacyjnych oraz szeroko pojętej optymalizacji.

Specjalność daje świetną podbudowę do studiów doktoranckich na kierunku matematyka lub pokrewnym.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • analiza danych w biznesie i logistyce
  • matematyka z zastosowaniami
  • modelowanie matematyczne i optymalizacja
  • zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku jest wyposażony w  wiedzę i umiejętności  umożliwiające znalezienie interesującej pracy m.in. jako analityk giełdowy, analityk kredytowy,  analityk trendów rynkowych, specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych, doradca emerytalny, analityk baz danych.

 

Polski

Poznaj nasz kampus