Matematyka stosowana

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Poznaj nasz kampus