STRONA GŁÓWNA

Management

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

MANAGEMENT jest programem realizowanym w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Kierunek jest całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy Ci na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy Cię do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznasz także elementy zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.

Studiując MANAGEMENT wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce ale również poza granicami kraju.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Logistics (Logistyka)
 • Project Management and Innovations (Zarządzanie projektami i innowacje)
 • Integrated Management Systems (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Negotiations (Negocjacje)
 • Operations Research (Badania operacyjne)
 • Financial Management in Business (Finanse przedsiębiorstwa)
 • Enterpreneurship (Przedsiębiorczość)
 • E-Business Strategies (Strategia biznesu elektronicznego)
 • Managerial Accounting (Rachunkowość zarządcza)
 • Quality Management Systems (Systemy zarządzania jakością)

Każdy student MANAGEMENT ma możliwość realizacji części studiów na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu MANAGEMENT najczęściej wybierają:

 • Technical University of Denmark (DTU) - Dania,
 • INSEEC - Francja,
 •  Audencia Nantes - Francja,
 •  Instituto Politecnico do Porto - Portugalia.
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

MANAGEMENT jest programem dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym.

Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach.

Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwia efektywne zarządzanie własną działalnością.

Polski

Poznaj nasz kampus