75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie - Management (ang.)

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

MANAGEMENT jest programem realizowanym w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy Ci na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy Cię do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznasz także elementy zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.

Studiując MANAGEMENT wiedzę uzupełnisz praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Ponadto masz możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

 

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Logistics
  • Project Management and Innovations
  • Integrated Management Systems
  • Negotiations
  • Operations Research
  • Financial Management in Business
  • Enterpreneurship
  • E-Business Strategies
  • Managerial Accounting
  • Quality Management Systems
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

MANAGEMENT jest programem dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym.

Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach.

Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwiają efektywne zarządzanie własną działalnością.

Polski

Poznaj nasz kampus