STRONA GŁÓWNA

Laboratoria szkolne na wydziałach

Obecnie nie prowadzimy laboratoriów szkolnych na wydziałach. Wrócimy do tej formy wkróce.

Zapraszamy na lekcje pokazowe i zajęcia laboratoryjne z fizyki, biologii, chemii, prowadzone w specjalnie dedykowanych pracowniach Politechniki Łódzkiej.

 • Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny zaprasza do swoich laboratoriów na poniższe zajęcia:

 • Design Thinking – myślenie projektowe – Twój sukces w przyszłości (grupa max. 15 osób)
 • Diamenty – a gdyby tak z laboratorium…  (grupa max. 10 osób)
 • Dlaczego obrabiarki są tak ekscytujące? (grupa max. 15 osób)
 • Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki zaprasza na pokazy doświadczeń w laboratoriach Mechatroniki, Mechaniki i Biomechaniki.
  Czas trwania spotkania dla każdego z zagadnień to ok. 30 minut. Szczegóły do ustalenia indywidualnie: barlomiej.zagrodny@p.lodz.pl
 • STUDIA-DEMO inżynierii materiałowej* a w nich m.in.:
  • design thinking
  • projektowanie przestrzenne
  • nauka o materiałach w praktyce

*Liczba osób: około 20, czas trwania zajęć: 2-3h; wiek uczestników: szkoła średnia; więcej informacji na stronie: http://inzynieriamaterialowa.eu/

 

 • Wydział Chemiczny

Wydział Chemiczny współpracuje ze szkołami na dwóch głównych polach, organizując ścieżki dydaktyczne oraz prowadząc zajęcia w ramach Centrum Kształcenia Chemii. Szczegóły na stronie Wydziału.

 

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

1. Alchemiczne złoto (SP) - dr inż. Magdalena Nowosielska

2. Otrzymywanie i właściwości tlenków i wodorotlenków (SP, LO) - dr inż. Magdalena Nowosielska

3. Kuchnia i jej chemiczne tajemnice (SP, LO) - dr inż. Magdalena Nowosielska

4. Otrzymywanie i właściwości kwasów nieorganicznych (SP, LO) - dr inż. Magdalena Nowosielska

5. Tajemniczy suchy lód (SP) - dr inż. Magdalena Nowosielska

6. Cykl przemian chemicznych miedzi (SP, LO) - dr inż. Magdalena Nowosielska

7. Szereg elektrochemiczny metali – aktywność metali (LO) - dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ

8. Właściwości chemiczne związku chromu i manganu (LO) - dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ

9. Amfoteryczność (LO)

10. Analiza ilościowa – analiza miareczkowa (LO)

 

Instytut Chemii Organicznej

1. Synteza substancji leczniczej – Aspiryna (liceum) - dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ

2. Najważniejsze klasy związków organicznych (liceum) - dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ

3. Dotknij biochemii – DNA (klasy 7 i 8 oraz liceum) - dr inż. Agnieszka Dziergowska

 

Instytut Technologii Polimerów i Barwników

1. Tajniki najstarszego środka myjącego – MYDŁO -  dr inż. Agnieszka Szymczak

2. Kosmetyki pod lupą chemika -  dr inż. Agnieszka Szymczak

3. Niezwykle sprytne polimery – otrzymywanie i ich charakterystyka - dr inż. Anna Strąkowska, dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka

4. Otrzymywanie kolorowych pianek polimerowych dr inż. Anna Strąkowska, dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka

 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

1. Występowanie i zastosowanie izotopów promieniotwórczych, metody detekcji promieniowania jądrowego - dr inż. Piotr Szajerski I34

2. Badania dyfuzji barwników w żelach agarowych i żelatynowych - dr inż. Bożena Rokita

 

Katedra Fizyki Molekularnej

1. Efekt krioskopowy i ebulioskopowy. Wyznaczanie masy molowej metodą krioskopową - dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. PŁ

2. Otrzymywanie nanocząstek srebra metodą chemiczną - dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. PŁ

3. Otrzymywanie cieczy ferromagnetycznej - dr Izabela Bobowska, dr Aleksandra Wypych-Puszkarz

4. Wytwarzanie organicznych diod elektroluminescencyjnych jako energooszczędnych źródeł światła - dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, dr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga

 

 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Polecamy zajęcia w Instytucie Fizyki, który ma bogatą ofertę dydaktyczną przygotowaną specjalnie dla szkół ponadgimnazjalnych. Szczegóły na stronie Instytutu.

 

 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WIPOŚ zaprasza na zajęcia do laboratoriów w LabFactor. Można umówić się na specjalne lekcje i zwiedzanie wielu pracowni. Lista tematów zajęć, ścieżek dydaktycznych i kontakt do osób koordynujących znajduje się na stronie Wydziału.

 

 

Poznaj nasz kampus