STRONA GŁÓWNA

Inżynieria środowiska w budownictwie

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku (stacjonarne)

2 lata (niestacjonarne) 

Poznaj nasz kampus