STRONA GŁÓWNA

Inżynieria biomedyczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Inżynieria biomedyczna należy do jednej z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki związanej z rozwojem i doskonaleniem produkcji, efektywnym wykorzystywaniem materiałów oraz obsługą urządzeń i systemów stosowanych w diagnostyce, terapii oraz rehabilitacji medycznej. 

Studenci uczą się korzystania z wiedzy oraz samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Część kształcenia oferowana jest w języku angielskim, co przygotowuje do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Wydzielona część zajęć jest prowadzona przez lekarzy specjalistów z Uniwersytetu Medycznego. Umożliwia to zaznajomienie się z medycznymi aspektami inżynierii biomedycznej oraz jej zastosowaniami w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji, zapewniając interdyscyplinarność pozyskiwanej wiedzy i umiejętności.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci mają kwalifikacje do wykonywania prac inżynierskich oraz prac badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych. Mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Polski

Poznaj nasz kampus