STRONA GŁÓWNA

Informatyka stosowana

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia magisterskie II stopnia pozwalają na pogłębienie wiedzy i dalszy rozwój umiejętności związanych z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych. Stwarzają możliwość rozwijania  zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz zachęcają do pracy w środowisku najnowszych technologii. Studia kształcą specjalistów posiadających zarówno szeroką wiedzę merytoryczną, jak i niezbędne umiejętności praktyczne.

Wydział uczestniczy w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym studenci korzystają z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez firmy, a po zakończeniu zajęć najlepsi uczestnicy otrzymują stosowne certyfikaty.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w prężnie działającym kole informatycznym KINo i regularnie zdobywają czołowe pozycje w konkursie ImagineCup będącym największym konkursem technologicznym dla studentów.

Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału - w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych studenci mają dostęp do najnowszych technologii, między innymi: laboratorium sztucznej inteligencji w obrazowaniu i rozpoznawaniu, laboratorium rzeczywistości mieszanej i technik filmowych, laboratorium animacji i gier komputerowych, laboratorium biometrii oraz laboratorium systemów mobilnych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
 • grafika komputerowa i multimedia*
 • systemy inteligentne i inżynieria oprogramowania
 • systemy rozproszone i bezpieczeństwo
 • technologie gier i systemów interaktywnych*
 • technologie systemów i baz danych
 • informatyka w zastosowaniach kosmicznych*

* - specjalności tylko na studiach stacjonarnych

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci informatyki stosowanej na Wydziale FTIMS nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Sprzyja temu program nauczania w pełni odpowiadający zapotrzebowaniu na rynku pracy. Firmy, czyli przyszli pracodawcy, monitorują i opiniują programy kształcenia.

Absolwenci podejmują pracę m.in. jako: 

 • specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich i edukacyjnych,
 • programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych,
 • administratorzy sieci,
 • analitycy systemów i danych, 
 • liderzy projektów informatycznych,
 • pracownicy badawczy lub naukowi. 

 

Polski

Poznaj nasz kampus